Patiëntveiligheid vergroten door gebruiksvriendelijker medische apparatuur

Dit project is afgerond.

Projectdoel

Het opleveren van ontwerpspecificaties voor veilig medische interfaces die het aantal (bijna-)fouten gemaakt door medisch personeel met medische apparatuur reduceren.

Onderzoeksvraag

Leidt een op co-design gebaseerde medische interface in de dagelijkse praktijk leidt tot significant minder (bijna-) fouten dan de reeds bestaande interface?

Projectbeschrijving

Er worden veel (bijna-)fouten gemaakt met medische apparatuur, onder andere omdat ziekenhuispersoneel onder grote tijdsdruk moet werken. Gebruiksonvriendelijke, onduidelijke interfaces zijn een belangrijke oorzaak van deze (bijna-)fouten. In dit project wordt getracht een set ontwerprichtlijnen te ontwerpen en valideren voor veilig medische interfaces die de kans op fouten reduceren. De infuuspomp vormt de casus in dit project, omdat de meeste (bijna-)fouten met dit apparaat worden gemaakt.

Op basis van een integrale probleemanalyse op basis van literatuuronderzoek en observaties en interviews met infuuspompgebruikers, is een set conceptrichtlijnen opgesteld die zijn geprioriteerd met gebruikers. Vervolgens is een papieren prototype gemaakt en getest, gevolgd door een werkend prototype dat ook weer getest is met gebruikers. Een grootschalig experiment wordt opgezet voor het najaar van 2012 waarin het user interface concept getest wordt in een realistische testomgeving (inclusief stress, tijdsdruk en in kritische situaties) met 60 verpleegkundigen. Tot slot wordt een specifiek programma van eisen ontwikkeld waaraan intuïtieve en veilige medische interfaces moeten voldoen.

Ook al is er uitgebreid gebruikersonderzoek gedaan, toch kwamen er nog legio aanvullende eisen of veranderingen van eisen toen een eerste versie van de user interface was ontworpen en geprototyped. Mensen kunnen bij nieuwe of complexe situaties pas in detail aangeven wat hun wensen en behoeften zijn voor nieuwe producten indien er een interventie, een voorstel voor een nieuw product is waarop gereflecteerd kan worden. Daarom is het zo belangrijk niet te lang te wachten met het maken van een eerste, tastbaar concept: dat praat nu eenmaal gemakkelijker.

De focus van dit project was op de user interface van de infuuspomp. Een klein schermpje in combinatie met enkele knoppen. Een afstudeerder bij het lectoraat met de opdracht om visie voor deze nieuwe infuuspomp te ontwerpen, kwam er door observaties achter dat veel misverstanden ontstonden in de kluwen van slangen van infuuspompen naar de patiënt. Iedere afdeling had zijn eigen systeem om de slangen te coderen, variërend van kleurtjes tot beschreven labels. Uiteindelijk heeft hij een systeem voor het leiden van slangen inclusief kleurcodering ontwikkeld. Hij heeft het concept ‘user interface’ dus succesvol veel breder geïnterpreteerd dan oorspronkelijk in de ontwerpopdracht beschreven stond. Een mooi voorbeeld van de verbredende kwaliteit van co-design.

Looptijd

Februari 2011 - December 2013

Financier

“Pieken in de Delta” - program Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation,
City & Province of Utrecht

Projectteam

Fenne Verhoeven
Anita Cremers
Dennis van den Berg (PDE graduate)

Belanghebbenden

UMC Utrecht (Pontes Medical)
TNO Human Factors
ZuidZeven Graphic Design
Healthcare workers from various Dutch hospitals

Fase

Concept en verkenning