Passende Continentiezorg

Looptijd: 2016 - 2020
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: Bas Steunenberg
Bijbehorend promotieonderzoek: NVT
Betrokken opleidingen: Farmakunde, Management in de Zorg
URL website project: www.passendecontinentiezorg.nl 

De huidige continentiezorg en daarin verstrekte hulpmiddelen in Nederland lijkt niet aan te sluiten bij de zorgvragers met een niet-westerse migratie achtergrond. Belemmerende factoren om de hulpvraag te stellen lijken bekend te zijn, maar hoe passend is dan de organisatie, financiering en communicatie/voorlichting binnen de continentiezorg in Nederland voor deze doelgroep met continentieklachten? En heeft de doelgroep zelf voldoende kennis over dit gezondheidsprobleem en van de mogelijke hulpmiddelen om een zorgvraag te kunnen stellen op de juiste plek?

Met dit project willen wij de organisatie van de continentiezorg voor niet-westerse migranten verbeteren. Wij willen in dit project de juiste partners verzamelen om een onderzoeksinfrastructuur op dit onderwerp te starten en de onderzoeksvragen op te halen bij de zorgvragers en zorgverleners.

Doel en doelgroep

 • Verpleegkundigen
 • Apotheken
 • Bekenbodemtherapeuten
 • Hulpmiddelenverstrekkers en leveranciers
 • Overheid

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Passende continentiezorg is voor iedereen van belang. Incontinentie belemmert een participatie aan de maatschappij, zorg voor gevoelens van eenzaamheid en depressie. Beroepspraktijk wil doelmatige continentiezorg leveren met oog voor cultuurspecifieke behoeften.

Relevantie voor het onderwijs

 • Cultuurspecifieke zorg
 • Gezondheidsvaardigheden
 • Doelmatige hulpmiddelenzorg voor de opleidingen verpleegkunde
 • Management in de zorg
 • Farmakunde
 • Fysiotherapie

Consortium/projectpartners

 • Orion Apotheek
 • Depend
 • Vertegenwoordigers migrantenorganisaties

Cofinanciering

ZonMw/ UCreate

Resultaat/producten

Voorlichtingsmateriaal, trainingen zorgverleners.

Implementatie

2020-2021.

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat