PRIMa mond CARE

Looptijd: 1 november 2016 - november 2019
Betrokken lector: Katarina Jerković - Ćosić
Betrokken onderzoekers:
Prof.  dr. Geert van der Heijden; Prof. dr. Niek de Wit; Lector dr. Katarina Jerković – Ćosić; dr. Nienke Bleijenberg
Betrokken opleidingen:
Mondzorgkunde

Doel en doelgroep

Het doel van het project is om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van mondgezondheid is in de voorspelling van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. Dit project wordt uitgevoerd als uitbreiding van een bestaand project (Om U) dat (potentieel) kwetsbare ouderen opspoort via het huisartsenbestand en proactieve zorg levert aan de doelgroep. Met het PRIMa mond CARE project worden tandartsgegevens toegevoegd aan de kwetsbaarheidsvoorspelling, waardoor de toegevoegde waarde hiervan kan worden onderzocht en mogelijke kwetsbaarheid beter kan worden voorspeld. 

Binnen Om U worden potentiele kwetsbare ouderen opgespoord vanuit een softwaretool binnen het huisartseninformatiesystem (U-PRIM). Ouderen die als potentieel kwetsbaar uit deze eerste screening komen gaan naar de tweede fase van Om U, namelijk U-CARE, en ontvangen een vragenlijst (de Groningen frailty Index) om kwetsbaarheid verder te inventariseren. Op basis van deze vragenlijst ontvangen de ouderen een huisbezoek door de praktijkverpleegkundige, waarna zorg op maat geleverd kan worden. 
De toevoeging van PRIMa mond CARE vindt plaats door de tandartsgegevens en behandelgeschiedenis van de tandarts te koppelen aan U-PRIM. Daarnaast is de Groningen Frailty Index uitgebreid met twee vragen over mondgezondheid. Ouderen die als kwetsbaar worden geïdentificeerd, worden door de praktijkverpleegkundige bezocht en gescreend op mondgezondheidsproblemen. Het onderzoek bestaat uit dus uit verschillende fasen waarin onderlinge verificatie plaatsvindt.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Door dit onderzoek kan in kaart worden gebracht in hoeverre slechte mondgezondheid invloed heeft op de ontwikkeling van kwetsbaarheid. Dit is relevant voor zowel de beroepspraktijk als de maatschappij. 
Wanneer zorgverleners beter in kaart hebben welke factoren betrokken zijn bij de ontwikkeling van kwetsbaarheid kan nauwkeuriger zorg op maat worden geleverd aan de kwetsbare ouderen.
Dit zal een positief effect hebben op de gezondheidsuitkomsten, welzijn en welbevinden van de doelgroep. Ook zal het belang van multidisciplinair samenwerken in de mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen naar voren komen en worden geoptimaliseerd.

Relevantie voor het onderwijs

In dit promotietraject worden afstudeeropdrachten voor 4e jaars studenten Mondzorgkunde geformuleerd om zo deel uit te maken van het onderzoek. Daarnaast kunnen ook excellente studenten mee werken aan het promotieonderzoek. De onderzoeker levert ook actieve bijdrage aan de Summerschool Healthy Ageing van de HU. 

Resultaat/producten

Het onderzoek is momenteel in de afronding van de dataverzameling. Het artikel ‘’Probing problems and priorities in oral health among community dwelling elderly in the Netherlands’’ is gepubliceerd in het International Journal of Health Sciences and Research. Daarnaast zijn verschillende congressen bezocht met een posterpresentatie: 13the conference of Gerontology, The Conference of European College of Gerodontology en the 20th International symposium of dental hygiene.
Nu wordt er gewerkt een Scoping Review, welke een overzicht zal geven van screeningsinstrumenten om de mondgezondheid te screenen door niet-tandheelkundige zorgprofessionals bij ouderen. De resultaten zijn in maart 2017 gepresenteerd op het IADR (International Association of Dental research) in San Francisco.

Implementatie

Tijdens het onderzoeksproject wordt mondzorg geïntegreerd in de implementatie van Om U in het gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen. Betere samenwerking tussen de zorgverleners vindt plaatst en zorg op maat voor de ouderen wordt geleverd. Daarnaast zullen de bevindingen van dit onderzoek worden geïntegreerd in de Om U toolkit. Als het belang van mondgezondheid wordt erkend, zal implementatie van de toevoeging van mondzorg breder worden ingezet. 

Consortium/projectpartners

Academisch centrum voor Tandheelkunde (ACTA)
Juliuscentrum UMCU
Gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen

Cofinanciering

Het project wordt mede gefinancierd door het lopende implementatieproject van Om U en eigen financiering van de HU en ACTA.

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat