Outreachend werken: internationale vergelijking

Dit project is afgerond.

Onderzoekers van het lectoraat van Lia van Doorn onderzochten in vier Europese landen 'outreachende benaderingen' die worden toegepast in de sociale beroepspraktijk. Ze vroegen sociale professionals naar hun ervaringen met deze benaderingswijze, in het bijzonder naar morele dilemma’s die zich daarbij voordoen. Bij outreachend werken zoekt de hulpverlener de cliënt in zijn thuissituatie op, zonder dat deze daarom vraagt.

Aanleiding voor de studie is de toegenomen aandacht voor deze werkwijze in Nederland. In hoeverre speelt dit ook in andere Europese landen? De onderzoekers werkten samen met verschillende opleidingen voor Social Work in Europa. Studenten van vier universiteiten en hogescholen interviewden de professionals in hun eigen taal. De resultaten werden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een bijeenkomst in Lausanne. 

Uit de studie blijkt dat outreachend werken in deze vier landen op verschillende manieren wordt toegepast. Dit geldt met name bij kwetsbare burgers in risicovolle omstandigheden, die geen hulp ontvangen. De studie toonde niet aan dat deze werkmethode ook in de andere drie landen in toenemende mate wordt toegepast. 

Belangrijk, zo benadrukken de professionals, is het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Velen ervaren regelmatig te moeten schipperen tussen het belang van de cliënt en dat van de eigen organisatie en/of (lokale) overheid. Het merendeel kiest dan voor de relatie met de cliënt; in sommige gevallen ook als dat in strijd is met de wet- en regelgeving.

De onderzoekers Raymond Kloppenburg en Peter Hendriks publiceren  dit najaar hun bevindingen in de European Journal of Social Work.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat