Ouderbetrokkenheid & de brede school

Dit project is afgerond.

Als ouders betrokken zijn bij de school van hun kinderen, neemt de kans toe op betere leerprestaties. Bovendien is er meer kans op contact tussen allochtone en autochtone ouders. Het bevorderen van de ouderbetrokkenheid is dus van groot belang.

Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Waarom is die betrokkenheid in de praktijk zo moeilijk te realiseren? Wat kunnen we daaraan doen? En moeten we er eigenlijk wel iets aan doen? Dit zijn enkele kernvragen van dit project.

Brede scholen

Het lectoraat voert dit project uit samen met twee brede scholen in de gemeente Amersfoort. Een brede school is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Omdat hier veel mensen samenkomen, is er mogelijk een grotere kans op betrokkenheid van ouders.

Wilt u meer informatie over dit project? Ga dan naar Ouderbetrokkenheid.