Optimaliseren van de bedrijfsvoering in openbare apotheken: apotheekinterventies voor risicoanalyse en preventie van diabetes mellitus type 2

Dit onderzoek loopt van 2013 tot 2015.
Het valt binnen de onderzoekslijn farmaceutische processen van Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Met dit project beogen de deelnemende apotheken ervaring op te doen, effecten te valideren en zich te profileren als begeleider van (potentiële) patiënten met Diabetes Mellitus type 2 die bereid zijn hun levensstijl aan te passen, teneinde de kans op het ontwikkelen van DB2 te verkleinen. Daarvoor ontwikkelt het lectoraat een uitgewerkte procedure voor vroegsignalering en diagnose.

Doel en doelgroep

Openbare apotheken, zorgverzekeraars

Resultaat/producten

Het beoogde resultaat van het project is:

  • een evidence-based blauwdruk voor een ‘nuldelijns’ apotheek;
  • een nieuw samenwerkingsmodel van apotheek en patiënt met een additionele rol voor huisarts en andere (para)medici, zoals praktijkondersteuners van huisartsen (POH’s), fitnessclubs en fysiotherapeuten.

Projectpartners

Cofinanciering

  • TNO
  • 16 apotheken
  • SIA RAAK- Registratienummer: 2012-20-5M