Optimalisatie Customer Journey voor Coöperatieleden

Looptijd: juni - september 2018
Betrokken lector: Pascal Ravesteijn
Betrokken onderzoekers: René van Dinten en Guido Ongena

Het project richtte zich op het voorbereiden van een groter project, gericht op een beter gebruik van (big) data om daarmee de customer journey van klanten en leden van coöperaties te verbeteren.

Het gebruik van big data kan gericht zijn op het technische deel van het primaire proces van een organisatie. Dit project was gericht op het optimaliseren van de customer journey. Het risico hierbij is dat de meerwaarde minder wordt gevoeld.

Doel

Het doel was om naast de twee al deelnemende coöperaties (CNC Holding B.V. en Zevij-Necomij) een derde te vinden. Vervolgens wilden we tot een definitieve vraagarticulatie komen en per coöperatie 2 leden/klanten werven voor projectdeelname. Dit alles was nodig om tot een SIA-RAAK-mkb subsidieaanvraag te kunnen komen.

Resultaten

Het lukte om een derde coöperatie aan tafel te krijgen: C.A.V. den Ham. Vervolgens tot een gedeelde onderzoeksvraag komen en voldoende leden/klanten werven voor projectdeelname lukte niet. De beoogde SIA-RAAK mkb subsidieaanvraag is er vervolgens niet gekomen.

Aanpak

Er waren twee gezamenlijke bijeenkomsten gepland bij NCR met sprekers van de HU, VAA ICT Consultancy en KEGA. Op 6 juli was er een startbijeenkomst gepland met een vervolg op 7 september. Daarnaast was er divers contact tussen partijen.

Samenwerking/partners

  • NCR (Nationale Coöperatieve Raad)
  • VAA-ICT consultancy
  • Marketingbureau KEGA
  • Subsidieadviesbureau OAVD

Relevantie/impact

In ons onderwijs wordt maar weinig aandacht besteed aan coöperaties die ten onrechte een stoffig imago hebben. Het is tijd om meer aandacht te besteden aan de maatschappelijk steeds relevantere coöperatieve rechtsvormen.

Cofinanciering

Projectnummer: KIEM.HTS.03.010

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat