Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

Looptijd

maart 2017 – juni 2019

Doel en doelgroep

Dit project heeft tot doel om nieuwe kennis te ontwikkelen ten aanzien van de belemmerende factoren bij het opschalen van sociale ondernemingen, om effectieve methoden te ontwikkelen én te implementeren om zo verdere groei van hun sociale impact te realiseren.
Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op sociale ondernemingen:
a) met een reeds bewezen economisch rendabel business-to-business verdienmodel
b) die tot doel hebben de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren
c) de ambitie hebben om te groeien en zo hun maatschappelijke meerwaarde verder te vergroten.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

In de afgelopen jaren is er wereldwijd een sterke groei zichtbaar in het aantal sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zoeken naar nieuwe, innovatieve en economisch duurzame businessmodellen om structurele maatschappelijke problemen aan te pakken die buiten de directe aandachtsfeer en doelstellingen van de overheid of het bedrijfsleven vallen. Sociale ondernemingen onderscheiden zich van traditionele ondernemingen doordat ze missie-gedreven zijn, waarbij winst geen doel op zichzelf is, maar een middel om sociale impact te creëren ten aanzien van een specifiek maatschappelijk probleem. Sociale ondernemingen spelen hierdoor een belangrijke voortrekkersrol bij het vinden van innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Relevantie voor het onderwijs

Hogeschool Utrecht en Windesheim/Flevoland verwerken de kennis en instrumenten uit het project in het Bedrijfskunde/MER en HRM curriculum. Beide hogescholen betrekken sociale ondernemingen als gastdocenten en assessoren in het onderwijs en betrekken studenten bij het onderzoek door middel van afstudeeronderzoek en praktijkopdrachten bij sociale ondernemingen.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers vanuit 2 lectoraten van hogeschool Utrecht (Coöperatief Ondernemerschap en Veranderingen in het publieke domein) en het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen van Windesheim/ Flevoland.

Met 20 sociale ondernemers die actief participeren in het project door interviews en werksessies, om belemmeringen in kaart te brengen en interventies voor groei in impact te ontwikkelen en implementeren. Zij geven ook presentaties, gastcolleges, werksessies ter verspreiding van de kennis, ervaring en inzichten.

Met netwerkpartijen: Social Enterprise NL, Startfoundation, Social Impact Factory en Social Entrepreneurship Initiative (Universiteit Utrecht)

Onder toezicht van het consortium, gevormd door de lectoren van bovengenoemde lectoraten, hoogleraar Sociaal Ondernemerschap Universiteit Utrecht en twee sociaal ondernemers: Specialisterren en U-stal.

Cofinanciering (indien van toepassing: registratienummer SIA RAAK)

Het project wordt wordt uitgevoerd met cofinanciering vanuit SIA RAAK mkb (RAAK.MKB05.003)

Resultaat/producten

De eerste resultaten van het project zullen vanaf eerste kwartaal 2018 te vinden op de website: www.impactgroei.nl. In 2017, 2018 en 2019 organiseert het project workshops tijdens de Sociale Enterprise Days in Utrecht. 

Met de inzichten in belemmerende factoren, interventies en eerste effecten van de interventies kunnen sociale ondernemingen die de ambitie hebben om te groeien in impact lering trekken uit eerdere ervaringen en kiezen voor een interventie die bij hun ambitie en hun type onderneming past.

In de publicatie ‘Groei in impact’ worden 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen beschreven die participeren in het onderzoek. Download de publicatie als PDF

 

In onderstaand rapport worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek samengevat. Download de publicatie als PDF.

 

Bent u geïnteresseerd in dit project? Kijk dan op www.impactgroei.nl of neem contact op met astrid.bolland@hu.nl (projectleider)