Op weg naar de goede vraag

Het Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen ondersteunt in dit twee jaar lopende project waterschappen, woningcorporaties en zorginstellingen bij het kiezen van de juiste organisatievorm voor een project. Hierbij staat de vraag centraal welke bouworganisatie- en aanbestedingsvorm het beste bij een project past en hoe deze keuze het beste uitgevoerd kan worden.

In dit project staat samenwerking en interactie tussen opdrachtgevers en onderwijs centraal. Lectoren, docenten en studenten van de Hogeschool Utrecht, Saxion en de Hogeschool Rotterdam volgen samen met medewerkers van de aangesloten waterschappen, woningcorporaties en zorginstellingen masterclasses en organiseren andere samenwerkingsvormen, zoals een afstudeeronderzoek en kortlopende projecten voor studenten.

Deelnemers 

Onderwijsinstellingen:

 • Hogeschool Utrecht  
 • Hogeschool Rotterdam    
 • Saxion (Enschede en Deventer) 

Opdrachtgevers:  

 • Waterschap Rivierenland
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Woonbedrijf Ieder1
 • Woonstede
 • PréWonen
 • Openbaar Belang 
 • UWoon
 • Carante Groep 

Kennispartners: 

 • Balance & Result Organisatie Advies        
 • Movares

Foto's eindsymposium 'Op weg naar de goede vraag'