Onzichtbare kinderen in Utrecht

Dit onderzoek is afgerond en heeft geleid tot het rapport Kinderen buiten beeld.

Het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht (HU) doet onderzoek naar ongedocumenteerde kinderen in de stad Utrecht. Dit gebeurt in samenwerking met de stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (st. LOS) en Defence for Children. Dit project wil de woon- en leefomstandigheden van deze kinderen zonder verblijfsvergunning in kaart brengen.

Studenten interviewen

Studenten van de HU-opleidingen Maatschappelijk Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Sociaal Juridische Hulpverlening startten in maart van dit jaar met het interviewen van deze ongedocumenteerde kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Ze deden dit in tweetallen, die waren samengesteld uit telkens verschillende opleidingen. De studenten kregen daarvoor een uitgebreide training van prof. Margrite Kalverboer, bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht’ bij de Rijksuniversiteit Groningen en prof. Richard Staring, bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze laatste  geldt als expert op het terrein van migratie en illegaliteit. De trainingen en de keuze om in tweetallen te interviewen dragen bij aan een goede kwaliteit van het onderzoek.

Medewerking hulporganisaties

Voor het onderzoek is de  st. LOS op zoek gegaan naar kinderen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Kinderen die in asielzoekerscentra verblijven of afkomstig zijn uit Oost-Europa maken hiervan geen deel uit. De interviews zijn onder meer mogelijk gemaakt door medewerking van hulporganisaties als Vluchtelingenwerk en het Wereldhuis. Ze vinden plaats op de locatie van deze organisaties, bij de kinderen thuis of op hun school.

Indringende verhalen

De studenten gaven aan veel geleerd te hebben van het onderzoek en waren zeer onder de indruk van de indringende verhalen van de kinderen en hun familieleden. Enkele studenten vertellen over hun ervaringen. ,,Terugkijkend op het onderzoek heb ik ontzettend veel geleerd over wat het betekent voor kinderen om in de dagelijkse praktijk zonder verblijfsvergunning te zitten. Ik kreeg letterlijk een kijkje achter de voordeur van een doelgroep waar ik normaal gesproken niet mee in aanraking zou komen. Ik stapte in een andere wereld van mensen die niet gezien worden, maar er wel degelijk zijn. Dit heeft een mooie ervaring opgeleverd.”

Belemmeringen

Een andere student: ,,Door de gesprekken met deze kinderen, heb ik ontdekt dat er omstandigheden zijn die het kind in het dagelijkse leven kunnen belemmeren. Zo vertelde een meisje dat ze twee beste vriendinnen heeft op school. Maar deze vriendinnen weten niets over haar status in Nederland. Ik vind dat een belemmering, omdat deze situatie een stressfactor kan zijn in de omgang met haar vriendinnen. Ze draagt toch een geheim met zich mee.”

Een student sprak met een jongen die het graag goed doet en niet te veel wil opvallen. “We kregen het idee dat hij zich buiten het huis niet echt veilig voelt. Op straat is hij bang voor de politie, en op school wordt er achter zijn rug over hem gesproken. Hij wordt ook gepest om de tweedehands kleding die hij draagt.”

Het lectoraat van de HU begeleidt dit onderzoek en neemt de eindrapportage voor haar rekening. De algehele coördinatie ligt bij stichting LOS. Defence for Children is als adviseur betrokken.

Op dit moment vinden de laatste interviews plaats. Volgens planning komen de resultaten in het najaar beschikbaar.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat