Onveiligheid en onbehagen (Amsterdam)

In het laatste advies komt de invloed van een breed maatschappelijk onbehagen op onveiligheidsbeleving sterk naar voren. Uit zowel de fundamentele inzichten in het proefschrift Keeping trouble at a safe distance, als de 14 proeftuinen als de secundaire analyse op data uit de veiligheidsmonitor blijkt dat onbehagen en onveiligheidsbeleving een sterke relatie kennen. Op de achtergrond van een geventileerd gevoel van onveiligheid – of het nou in een vragenlijst of interview gebeurde – bleek een breed maatschappelijk onbehagen een sterke verklarende rol te spelen. De gemeente Amsterdam vroeg ons deze relatie verder uit te pluizen in twee buurten die negatiever scoorden op beide kenmerken. 

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat