Ontwikkeling, validering en normering van een nieuwe benoemtaak, ten behoeve van de diagnostiek van (lichte) woordvindingsproblemen

Looptijd: tot december 2018 

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Bij het vaststellen van de aanwezigheid en aard van woordvindingsproblemen wordt gewoonlijk een benoemtaak ingezet. Gekeken wordt naar het aantal fouten, en of er een frequentie-effect aanwezig is: laagfrequente woorden zijn lastiger uit het lexicon op te halen dan hoog frequente. De Boston Naming Test (BNT) is de meest gebruikte test om (lichte) woordvindingsproblemen vast te stellen. De frequentieverdeling van de items is echter gebaseerd op het Amerikaans en de BNT heeft matige psychometrische eigenschappen (Harry en Crow, 2014). Er is dan ook behoefte aan een nieuwe benoemtaak voor de Nederlandse taal. In dit project wordt een goed genormeerde en gevalideerde benoemtaak ontwikkeld die geschikt is voor de Nederlandse setting. Hierbij wordt een tweetal cognitief linguïstische factoren meegenomen in de bepaling van de items: verwervingsleeftijd (semantisch van aard) en frequentie (fonologisch van aard). 

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een valide, betrouwbare en genormeerde benoemtaak ten behoeve van de diagnostiek van lichte woordvindingsproblemen. De test wordt ontworpen voor logopedisten die werken met volwassenen met NAH; waaronder afasie, MS en dementie. De nieuwe test zal niet alleen de diagnose woordvindproblemen kunnen geven, maar ook een indicatie of deze problemen met name ontstaan in het semantische systeem, of in het fonologische systeem (of een combinatie van beide).

Resultaat/producten

 • Wijngaarden, M. (2015) The Influence of Word Frequency on Accuracy and Latency in a Newly Developed Dutch Naming Test in Healthy Adult Participants. Masterscriptie Logopediewetenschap.
 • Jessurun, M.Y. (2016) A picture naming test for Dutch adults: DNT-II. Masterscriptie Logopediewetenschap.

Status

De items zijn bepaald. Jessurun heeft bij een groep gezonde volwassenen aangetoond dat er een verwervingsleeftijd effect én een frequentie effect is voor de items. Momenteel onderzoekt student Logopediewetenschap Carlijn de Hilster of de DNT-II een betrouwbaar en valide meetinstrument is voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij mensen met afasie. De DNT-II wordt afgenomen bij een grote groep afasiepatiënten met woordvindingsproblemen.

Betrokken onderzoekers / docenten / studenten

 • Dr. Lizet van Ewijk
 • Dr. Ingrid Cnossen
 • Evelijn Raven-Takken, MSc
 • Margriet Wijngaarden, MSc
 • Marjon Jessurun, MSc
 • Carlijn de Hilster, student Logopediewetenschap
 • Lotte Versteegde, MSc
 • Eline Alons (student logopedie)
 • Kim van der Zalm (student Logopedie)
 • Dorien Preuter (student Logopedie)
 • Manon van Daatselaar (student Logopedie)

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten