Ontwikkelen gezamenlijk beoordelingsmodel economie-opleidingen hbo

Dit project is afgerond.

Doel en doelgroep

De opleidingen van de Faculteit Economie & Management van  Hogeschool Utrecht willen gaan werken met een gemeenschappelijk model voor het beoordelen van de eindwerkstukken. De uitdaging hierbij is dat het tien  opleidingen betreft met verschillende eindkwalificaties.

Relevantie voor het onderwijs

Veel hbo-opleidingen  zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van hun afstudeerproces. Goede beoordelingsmodellen voor het beoordelen van afstudeerprestaties zijn daarbij onontbeerlijk.

Resultaat

Het project heeft een nieuw beoordelingsformulier opgeleverd waarin enerzijds prestatiecriteria zijn opgenomen voor het toetsen van het onderzoekend vermogen van de student. Anderzijds is er ruimte voor specifieke prestatiecriteria om de eindkwalificaties van de opleiding te toetsen.

Implementatie

Het formulier is geïmplementeerd in het afstudeerproces van alle opleidingen en wordt na een jaar geëvalueerd.

Betrokkenen

  • Daan Andriessen, lector
  • Irene van der Marel, onderzoeker
  • Alle opleidingen van de Faculteit Economie & Management

Publicaties

Andriessen, D. en Van der Marel, I. (in press) Naar een gezamenlijk beoordelingsmodel voor afstudeerwerkstukken in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.

 

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat