Onderzoek (vooralsnog) onoplosbare schuldsituaties

Veel mensen met schulden kunnen niet worden begeleid naar een schuldregelingstraject, terwijl zij dat wel hard nodig hebben om weer perspectief te krijgen. Wat zijn de voornaamste redenen daarvoor? Het Lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht verricht daarnaar onderzoek, in samenwerking met de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

De studie moet inzicht geven in de redenen waarom een schuldregeling niet altijd (direct) mogelijk is. Het kan dan gaan om technische redenen, zoals een nog niet afgewikkelde scheiding of onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor een vordering. In sommige gevallen werkt de verstandelijke beperking van de mensen belemmerend, waardoor het nakomen van afspraken wordt bemoeilijkt. Andere mensen schamen zich zodanig voor de schulden, dat ze niet bereid zijn de noodzakelijke financiële concessies te doen.

Stijging aantal schuldenaren

Steeds meer mensen hebben schulden en de hoogte van die schulden stijgt bovendien, zo bleek uit de Schuldenmonitor 2013. Opmerkelijk is dat tegelijk steeds minder mensen via de rechter terechtkomen in de wettelijke schuldsanering. Waar in 2011 nog 15.000 mensen in de sanering terechtkwamen, waren dat er vorig jaar nog maar 12.000.

De daling wordt veroorzaakt doordat de gemeentelijke Kredietbanken steeds minder mensen doorsturen voor de schuldsanering. Zij beoordelen veel mensen als ongeschikt voor een dergelijk traject. Meer dan de helft van de mensen die zich bij de Kredietbank melden, belandt niet in de schuldsanering, aldus Nadja Jungmann, HU-lector Schulden en Incasso onlangs in het tv-programma Nieuwsuur. Ze komen niet door de screening van de gemeenten of laten zelf niets meer van zich horen. Jungmann: "Er blijft een groep over, en die zakt eigenlijk steeds dieper weg in de ellende. De deurwaarders blijven komen, de schulden blijven zich opstapelen.”

Haar onderzoek, dat in het najaar van 2014 zal worden afgerond, leidt tot een rapportage die aan de hand van concrete cases laat zien waarom het goed is dat niet voor iedereen een schuldregeling wordt getroffen. Bovendien wil het lectoraat met deze studie een verdere stap zetten in het debat over wat deze groep mensen nodig heeft. Welke partijen kunnen in hun behoefte voorzien? En wat vraagt dat van gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening?

Meer informatie

Bekijk het item in het tv-programma Nieuwsuur.