Onderzoek naar de eisen die gesteld moeten worden aan onderzoekend vermogen in het economisch domein

Pieter Schilder doet onderzoek naar de eisen die gesteld moeten worden aan onderzoekend vermogen in het economische domein.

Doel

Een norm/kader/afbakening t.a.v. de bruikbaarheid van afstudeerwerken van hbo BBA opleidingen, aan de hand waarvan minimale eisen t.a.v. onderzoekend vermogen afgeleid kunnen worden alsmede de invulling van de body of knowledge & skills onderzoekend vermogen (BoKSO).

Hoofdvraag

Welke mate van bruikbaarheid behoeft het afstudeerwerk van een bedrijfskundige hbo bachelor student?

Doelgroep

Opleidingen binnen het bedrijfskundig domein.

Resultaten

Een instrument waarmee afstudeerders van bedrijfskundige opleidingen verantwoorde keuzes kunnen maken t.a.v. de spanning tussen methodische grondigheid en praktische relevantie.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat