Onderzoek naar Infographics: Every Picture Tells a Story

Infographics - Every Picture Tells a Story

In het najaar van 2012 is het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek van start gegaan met het onderzoeksproject over infographics: Every Picture Tells a Story. Infographics zijn informatieve visualisaties van complexe data, kort gezegd informatieve illustraties, van weerkaartjes tot user-interfaces.

Every Picture Tells a Story is een tweejarig onderzoeksproject dat is gestart op basis van een RAAK-subsidie (van de Stichting Innovatie Alliantie). Het project staat onder leiding van lector Piet Bakker. Hogeschool Utrecht, Beroepsorganisatie Nederlandse ontwerpers (BNO), De Argumentenfabriek, en In60seconds hebben zich voor dit project verenigd in een consortium. Daarnaast hebben zich bedrijven uit het werkveld aangesloten en een onderwijsinstelling, de Universiteit van Amsterdam. De partijen hebben elkaar gevonden in de wens samen nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van infographics. Zij streven ernaar toepasbare oplossingen in het werkveld te implementeren. Het consortium zal het onderzoek sturen en de resultaten ervan laten circuleren in onderwijs en praktijk.

Doel

Het onderzoeksproject heeft als doel om samen met het werkveld methoden, technieken en kennis te ontwikkelen voor het produceren van effectieve infographics. Dit is nodig omdat de vraag naar infographics in de markt snel toeneemt. Media, het bedrijfsleven en overheden kiezen er steeds vaker voor om infographics te gebruiken om grote hoeveelheden of complexe informatie begrijpelijk te maken voor hun doelgroepen. Om aan de vraag van deze opdrachtgever te kunnen blijven voldoen, hebben producenten van infographics meer kennis nodig op het gebied van het interdisciplinaire productieproces en communicatie- en mediatechnieken.

Waarom dit project 

De thematiek is dus zeer actueel, maar de kennis over infographics is op dit moment erg versnipperd. Infographic-specialisten, met een achtergrond in ontwerpen en onderzoeksjournalistiek, vinden we voornamelijk bij ontwerp-, communicatie- en mediabureaus die vallen binnen het MKB segment. Maar ook zijn er specialisten werkzaam op communicatieafdelingen in grote bedrijven, instellingen en overheden op redacties van mediabedrijven en uitgeverijen. Deze grote afdelingen schakelen echter vaak expertise in van de bureauzijde en zzp’ers. We kunnen dus zeggen dat de voedingsbodem van het vakgebied zijn oorsprong vindt bij de bureauzijde, binnen het MKB. Dit project zal voor deze doelgroep kennis ontwikkelen, vastleggen en aanbieden.

Hogeschool Utrecht hoorde al eerder geluiden uit de markt dat er dringend behoefte is aan meer kennis rondom infographics. Daarom is de Hogeschool in september 2011 gestart met de Minor Editorial Media Design, die aangeboden wordt door de Faculteit Communicatie & Journalistiek. De studenten leren hoe een effectieve infographics tot stand komt (met onderwerpen als: data, validiteit, databanken, tekst en beeld en het visueel maken van informatie). De minor heeft door middel van gastcolleges en praktijkprojecten innige banden met de beroepspraktijk. De resultaten van het onderzoek zullen direct worden toegepast in de minor.

Methode en aanpak

Om te achterhalen wat de juiste methoden, technieken en kennis zijn voor het ontwikkelen van effectieve infographics, wordt allereerst literatuuronderzoek gedaan. Wat zijn de belangrijkste theorieën, vanuit welke principes wordt gewerkt en waar is de kennis (ook buiten design en media)? Ook worden interviews afgenomen met diverse stakeholders (makers en opdrachtgevers) rond de producties van infographics. Vervolgens wordt het hele maakproces van een infographic geanalyseerd door een aantal cases diepgaand te analyseren. Onder cases verstaan we het maakproces van een infographic of visualisatie. We zullen het hele proces doorlopen van een eerste idee of aanvraag van een opdrachtgever tot het tot stand komen van een eindproduct.

De kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld via bijeenkomsten, workshops, congressen en publicaties.

Voor meer info zie ook het projectplan.

Publicaties

 

Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat