Ondersteuning en Participatie

Dit is een afgerond project.

Het project ‘Ondersteuning en participatie’ richt zich op de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Doel hiervan is om de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van deze burgers te vergroten. Daarbij staat de supportbenadering centraal. In deze benadering vormen de vragen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt van zijn ontwikkelingsproces. Op basis hiervan bepaalt de professional samen met de cliënt welke ondersteuning er nodig is en wie die het best kan geven.

Bij dit project krijgt de supportbenadering vorm via de methodiek ‘Supported Living’. Ook ontwikkelen we een competentieprofiel voor professionals die met deze methodiek werken. De kennis die we in dit project opdoen, dragen we over aan het onderwijs. We ontwikkelen modules voor beroepsopleidingen en bij- en nascholing, om professionals te leren werken vanuit de supportbenadering. Het project ‘Ondersteuning en participatie’ loopt door tot 2010.

Best Practice Units

Op drie verschillende locaties spannen zorg- en welzijnsprofessionals zich in om in zogeheten Best Practice Units (BPU) kennis te vergaren en concreet de supportbenadering toe te passen. Vanuit het BPU Abrona werkt een Ambulante Begeleidingsteam bij zelfstandig wonende cliënten in Veenendaal, Amersfoort en Zeist. Het team werkt supportgericht, dus de wensen van de cliënt staan centraal bij het verlenen van ondersteuning.

Bij het BPU Amerpoort zetten de professionals van woonvoorziening de Hoenderberg in Amersfoort zich in om cliënten meer te laten meedoen in hun leefomgeving. Die omgeving bestaat uit de mensen bij de supermarkt, de kapper of in de bus, maar ook op het werk, bij een vereniging of bij de brievenbus.

Contact met de buurt

Vanuit het BPU Reinaerde wil het team van woonvoorziening De Fluweelmos te Houten de individuele wensen van haar cliënten beter in kaart brengen. Daarnaast wordt gestreefd naar het aanhalen van familiebanden, het aantrekken van vrijwilligers en het vergroten van contact met de buurt.

Op 24 juni heeft de slotbijeenkomst van Ondersteuning en Participatie plaatsgevonden. Aansluitend is gestart met de onderzoeksrapportage. Lees hier het resultaat: de eindrapportage.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat