Ondernemersfinanciering in de muziekindustrie: een gedragsperspectief op besluitvorming (promotieonderzoek)

Looptijd: 2019 – 2022
Betrokken lector: Lex van Teeffelen
Betrokken onderzoekers: Roderick Udo
Betrokken opleidingen: Finance, Tax & Advice

Introductie

Twee invloedsfactoren leidden tot de start van een onderzoeksproject over financiële besluitvorming in de populaire muzieksector: ontwikkelingen in de financiële sector, met name in de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), en een verlangen van creatievelingen om zich te concentreren op hun creatieve proces. 

Veel financieringsvormen hebben zich ontwikkeld of hebben een belangrijke post-financiële crisis bereikt. Populaire muziekartiesten, en vele andere ondernemers, hebben echter een beperkte kennis van financieringsmogelijkheden. 

Onderzoeker Roderick Udo combineert een financiële achtergrond met meer dan een decennium aan ervaring als artiestmanager en festival organisator binnen de populaire muzieksector. 

De aanpak van de financiering van populaire muziekcarrières, combineert inzichten uit muziekmanagement en literatuur over culturele economie met literatuur over MKB-financiering en gedragseconomie. De MKB-financieringsliteratuur richt zich over het algemeen op grotere MKB-bedrijven en hun kapitaalstructuur, terwijl het huidige PhD-project juist de kleinste bedrijven bestudeert. Dit onderzoek neemt ook een gedragsperspectief in, door het financiële besluitvormingsgedrag te bestuderen in plaats van de resulterende kapitaalstructuur die de kern vormt van de bestaande literatuur.

Doel

Het doel van het onderzoeksproject is om inzicht te krijgen in het financiële beslissingsgedrag van populaire muziekartiesten en hun managers. Dit begrip kan populaire muziekartiesten helpen bij hun creatieve proces. Het leidt ook tot verbeterd financieel advies aan populaire muziekartiesten, door een basisgids te maken voor het financieren van opties voor muzikanten en door de kennis van managers te vergroten. Wetenschappelijk draagt het bij aan het begrijpen van financieringspatronen in micro-ondernemingen, in het bijzonder populaire muziekfirma's, en het creëren van inzichten in gedragsbias in financieringskeuzes en houding ten opzichte van gemengde financieringsmethoden.

Voordelen voor onderwijs

Onderwijs op het gebied van financieel advies, bijvoorbeeld bij het HU-bachelorprogramma Finance, Tax & Advice, profiteert door een beter begrip van het beslissingsgedrag bij de financiering van het MKB. Het onderzoeksproject creëert ook inzichten voor financiële studenten in de gecompliceerde aard van kleine arbeidsintensieve bedrijven. Bovendien speelt het in op de behoeften van instellingen voor hoger muziekonderwijs, die ondernemerschapsonderwijs willen ontwikkelen.

Beleidstoepassing

In de afgelopen jaren heeft ondernemerschap en leven in de creatieve industrie veel media-aandacht gekregen in Europa, met name als een resultaat van de Europa 2020-strategie. De Europese Unie heeft grootschalig beleid ontwikkeld om culturele ondernemers te ondersteunen. In Nederland bracht het 'Passie Gewaardeerd'-rapport het onderwerp op de politieke agenda. De creatieve industrie maakt deel uit van het zogeheten 'Topsectorenbeleid' van de Nederlandse overheid. Wetenschappelijke resultaten kunnen daarom helpen het beleid bij micro-ondernemingen in het algemeen en culturele ondernemers beter in te richten, door een goed begrip van hun behoeften en gedrag.

Methode

Het voorgestelde onderzoeksproject heeft daarom een ontwerp met een ‘mixed method design’. Vanwege de complexiteit van zowel ondernemersbeslissingen als het netwerk en de loopbaanontwikkeling van populaire muziekartiesten, is de gekozen benadering een 'exploratory sequential mixed-methode' bestaande uit: een kwalitatieve verkennende fase, gevolgd door kwantitatieve gegevensverzameling. Door kwalitatief te starten biedt dit mogelijkheden om de innerlijke ervaringen van deelnemers te verkennen en om kwalitatieve relevante variabelen te ontdekken die later kwantitatief kunnen worden getest. In de eerste fase van het onderzoek (begin 2019) worden kunstenaars en hun managers geïnterviewd in Nederland, België en Noorwegen, in samenwerking met Dr. Daniel Nordgård van de Universiteit van Agder.

Financiering

Het promotieproject wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht middels een vierjarige HU promotievoucher.

Begeleiders

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. R. Thurik, emeritus professor of economics & entrepreneurship bij Erasmus Universiteit Rotterdam, en Dr. L. van Teeffelen, lector van lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie op Hogeschool Utrecht.

Meer informatie

Alle ontwikkelingen rond dit project worden regelmatig gepubliceerd op de volgende Researchgate pagina.

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat