Ondernemend werknemerschap in de ouderenzorg

In de ouderenzorg gaan de laatste jaren steeds meer medewerkers als zzp’ers aan de slag. Dit heeft zowel voor henzelf als voor hun werkgevers voor- en nadelen. De voordelen zitten in de flexibiliteit en de autonomie van de medewerker; de nadelen zitten in het gebrek aan zekerheid en stabiliteit. De vraag is nu of er geen alternatieve arbeidsvorm mogelijk is, die zekerheid en flexibiliteit combineert. Over die vraag gaat het project ‘Ondernemend werknemerschap in de ouderenzorg’, dat het lectoraat van 2013 tot 2015 uitvoert.

Als we spreken over ondernemend werknemerschap hebben we het over flexibele arbeidsrelaties. Daarmee doelen we op arbeidsrelaties waarin de vrijheid van het ondernemerschap samengaat met de zekerheid van het werknemerschap. Ondernemende werknemers hebben een dienstverband bij hun werkgever en worden ook formeel door die werkgever aangestuurd. Maar tegelijkertijd hebben deze medewerkers een grote mate van autonomie om zelf te bepalen welke werkzaamheden zij verrichten en hoe, wanneer en met wie zij dat doen. Zij worden primair beoordeeld op hun resultaten.

Op zoek naar de juiste vorm van ondernemend werknemerschap

Dat er in de ouderenzorg behoefte is aan ondernemend werknemerschap, wordt steeds duidelijker. Minder duidelijk is hoe je dit concept zodanig vorm geeft, dat het aan alle behoeften voldoet: een grotere tevredenheid bij de werknemer, een hogere kwaliteit van de zorg en een efficiëntere bedrijfsvoering. Die vraag wil het lectoraat in dit onderzoek beantwoorden. Dat gebeurt samen met het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) van de Universiteit van Tilburg. De opdrachtgever is de stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT), waarin de cao-partijen in de ouderenzorg zijn verenigd.

Selectie van drie organisaties

Het onderzoek strekt zich uit over vier fasen. De eerste fase startte april 2013 en bestond uit een verkenning van wat ondernemend werknemerschap precies is en wat er binnen en buiten de ouderenzorg op dit gebied gebeurt. Ook is in deze fase een selectie gemaakt van de organisaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd. ZZG ZorggroepAmstelring en ZorgZaak zijn uit deze selectie naar voeren komen. Bij die drie organisaties gaat in 2014 de tweede fase van het project plaatsvinden.

In de tweede fase wordt bij de gekozen organisaties een nulmeting uitgevoerd: hoe staan deze organisaties er nu voor als het gaat om ondernemend werknemerschap? Daarnaast wordt met elke organisatie een model ontwikkeld, waarin het ondernemend werknemerschap vorm krijgt. Tot slot zoekt men in deze fase naar draagvlak binnen de organisatie om met het model te experimenteren.

Experiment in de praktijk

In fase drie gaan de organisaties in de praktijk met het nieuwe model aan de slag. Een jaar lang proberen ze dit model uit, waarbij de onderzoekers van dit lectoraat steeds monitoren hoe het gaat. Als dat nodig is, sturen zij het proces bij. Daarnaast komen er zogenoemde communities of practise, waarin de medewerkers die met het model werken hun ervaringen uitwisselen.

In fase vier ten slotte volgt een eindmeting van het experiment. Daarbij wordt gekeken hoe de modellen gewerkt hebben en daarvan wordt verslag gedaan in een eindrapportage. Het streven is dat er minstens één model uit voortkomt, waar andere organisaties een voorbeeld aan kunnen nemen. Samen met de opdrachtgever wordt deze kennis binnen de sector verspreid. Ook wordt de kennis geïntegreerd in het onderwijs dat het lectoraat verzorgt voor de Hogeschool Utrecht.

Publicaties en meer informatie

Uit het onderzoek is tot nu toe één artikel voortgekomen dat geschreven is door enkele studenten en onderzoekers:
Sarah Claessen, Jessica Keijl, Manouk Kraaijenhagen & Josje Dikkers, Durven werkgever en werknemer amfibisch te werken? In: NVP Personeelsbeleid 4, 2013, pagina 40/41.
In de loop van het project worden nog meer artikelen en rapporten gepubliceerd. Daarnaast is er informatie over dit project te vinden op de website www.socialeinnovatieindeouderenzorg.nl en op de website van brancheorganisatie Actiz.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat