Omvang en klinische impact van geneesmiddelgerelateerde problemen in thuiszorgpatiënten

Looptijd: mei 2017 - oktober 2018
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Chronisch zieken
Betrokken lector: dr. E.R. Heerdink
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat N.E. Dijkstra, Dr. C.G.M. Sino
Bijbehorend promotieonderzoek: preventie geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuis situatie (N.E. Dijkstra)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Nienke Dijkstra

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Het doel van dit project is het retrospectief analyseren van geneesmiddelgerelateerde problemen gerapporteerd door zorgverleners van de thuiszorg tijdens reguliere zorgverlening gedurende een jaar. De omvang en de mogelijke klinische impact van problemen op de patiënt wordt ganalyseerd.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Dit project geeft inzicht in de omvang en de mogelijke ernst per geneesmiddelgerelateerde probleem gemeten tijdens reguliere zorg dat nu nog onvoldoende bekend is en hoe belangrijk het is om problemen tijdig te signaleren en wat er gesignaleerd moet worden om mogelijke erger te voorkomen.

Relevantie voor het onderwijs:
Studenten van het Instituut Verpleegkundige Studies (Bachelor Verpleegkunde en de Post Bachelor cursus Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie) worden getraind in het tijdig signaleren van geneesmiddelgerelateerde problemen en leren wat de mogelijke ernst is van problemen voor patiënten.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en thuiszorgorganisatie (Vierstroom).

Resultaat/producten:
Resultaten worden verwacht in oktober 2018.