Old School New School

Looptijd: 1 november 2017 - 31 oktober 2018
Onderzoekers: Evert-Jan Velzing, Kitty Vreeswijk

Projectbeschrijving

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en toch worden nog steeds kostbare materialen afgedankt. Dat kan beter: door het sluiten van kringlopen
en de realisatie van een circulaire economie. De bouwsector is een grote materiaal- en grondstoffenverslinder. Circulaire toepassingen kunnen
juist daar een groot verschil maken.

In dit project is de vraag hoe we materialen en producten kunnen hergebruiken door ze een tweede leven te geven. We doen dit voor een
specifieke groep gebouwen: scholen die gesloopt worden en scholen die nieuw gebouwd gaan worden. De reden hiervoor is dat er de komende
jaren veel schoolgebouwen
gesloopt en gebouwd gaan worden.

Dit project bestaat uit drie deelgebieden:

 1. inventariseren van materialen bij de sloop van scholen;
 2. nagaan wat de mogelijke toepassingen zijn voor hergebruik/circulair maken van een voorbeeldmateriaal; en
 3. ontwerpstappen geven voor een circulair pilot paviljoen voor scholen.

De ontwikkeling van een aantal kennisproducten helpt de samenwerkingspartners in dit project bij het toepassen van de circulaire economie in de praktijk. De keten onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven wordt daarbij optimaal ingezet. De Hogeschool Utrecht werkt samen met de bedrijven Inbo en Boot. Daarnaast wordt het U10-netwerk van gemeenten uit de provincie Utrecht betrokken als klankbordgroep.

Doel en doelgroep

Doel:

 • Inventariseren van materialen bij de sloop van scholen.
 • Nagaan wat de mogelijke toepassingen zijn voor hergebruik/circulair maken van materiaal.
 • Ontwerpstappen geven voor een circulair pilot paviljoen voor scholen.

Doelgroep:

 • basisscholen

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

 • Hergebruik van grondstoffen

Relevantie voor het onderwijs

 • Leren over ontwerp voor hergebruik
 • Studenten betrokken via Quest, multidisciplinair studentenproject van Instituut Engineering & Design (IED)

Consortium/projectpartners

 • Buro BOOT
 • Inbo

 

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat