Old School New School

Looptijd: 1 november 2017 - 31 oktober 2018
Onderzoekers:
Evert-Jan Velzing, Kitty Vreeswijk

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en toch worden nog steeds kostbare materialen afgedankt. Dat kan beter: door het sluiten van kringlopen en de realisatie van een circulaire economie. De bouwsector is een grote materiaal- en grondstoffenverslinder. Circulaire toepassingen kunnen juist daar een groot verschil maken.

In het project Old School New School is de vraag hoe we materialen en producten kunnen hergebruiken door ze een tweede leven te geven. We doen dit voor een specifieke groep gebouwen: scholen die gesloopt worden en scholen die nieuw gebouwd gaan worden. De reden hiervoor is dat er de komende jaren veel schoolgebouwen gesloopt en gebouwd gaan worden.

Dit project bestaat uit drie deelgebieden:

  • inventariseren van materialen bij de sloop van scholen;
  • nagaan wat de mogelijke toepassingen zijn voor hergebruik/circulair maken van een voorbeeldmateriaal; en
  • ontwerpstappen geven voor een circulair pilot paviljoen voor scholen.

De ontwikkeling van een aantal kennisproducten helpt de samenwerkingspartners in dit project bij het toepassen van de circulaire economie in de praktijk. De keten onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven wordt daarbij optimaal ingezet. Zo worden studenten betrokken, in multidisciplinaire teams werken ze samen – zie voor meer informatie de Quest site. De Hogeschool Utrecht werkt samen met de bedrijven Inbo en Boot. Daarnaast wordt Cirkelstad en het U10-netwerk van gemeenten uit de provincie Utrecht betrokken als klankbordgroep.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat