Non-specific neck pain: To match or not to match?

Looptijd: 1 januari 2016  -  1 januari 2020
Betrokken lector: Harriët Wittink
Promovendus: Francois Maissan

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Nekpijn komt veel voor. De puntprevalentie varieert tussen 6% en 22%, toenemend tot 38% bij ouderen. De prevalentie in Nederland wordt geschat tussen de 9 en 20% waarvan 5-15% een chronische vorm van nekpijn ontwikkelt. Hierdoor is er een forse afname van de zelfredzaamheid van met name ook de werkende populatie. Daardoor heeft chronische nekpijn naast gezondheidsproblemen ook economische gevolgen, met name door werkverzuim. In Nederland worden de kosten van nekpijn en rugpijn samen geschat op 761 miljoen per jaar.

Een fysiotherapeut heeft de beschikking over een aantal interventies voor patiënten met aspecifieke nekpijn. Fysiotherapie gericht op subgroepen binnen deze populatie kan leiden tot versneld herstel voor de patiënt en kostenreductie voor de maatschappij. Het is echter onduidelijk welke interventies effectiever zijn bij bepaalde subgroepen van patiënten met aspecifieke nekpijn.
Uitkomsten van het onderzoek worden gelijk geïntegreerd in het onderwijs zodat studenten in een vroeg stadium al subgroepen leren te diagnosticeren en de bijbehorende passende interventies toe te passen.

Theoretisch kader

Het ICF model leent zich om subgroepen specifiek te beschrijven. De HOAC II beschrijft de relatie tussen diagnostiek en therapie enerzijds en het stellen en halen van doelen anderzijds.  

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek richt zich ten eerste op het identificeren van relevante subgroepen bij patiënten met aspecifieke nekpijn en ten tweede op het benoemen van interventies die het best aansluiten bij de verschillende subgroepen om uiteindelijk de effectiviteit van deze interventies te optimaliseren.

Implementatie

  • publicaties
  • symposia
  • werkveldbijeenkomsten
  • het onderwijscurriculum

Promotoren

Prof. dr. R.W.J.G. Ostelo

Co-promotoren

dr. J. Pool en dr. H. Wittink

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat