Non-specific neck pain: To match or not to match?

Looptijd: december 2015  -  december 2020
Betrokken lector: Harriët Wittink
Promovendus: Francois Maissan
Betrokken onderzoekers: Dr. Jan Pool, Edwin de Raaij Msc, Prof Dr. Raymond Ostelo

Doel en doelgroep 

Het doel van het promotie traject is inzicht te krijgen in effectieve interventies bij subgroepen van patiënten met a-specifieke nekpijn. Inzicht wordt verkregen door subgroepen te identificeren waarbij een specifieke interventie (of interventies), passend bij de subgroep, effectief is (of zijn). De doelgroep is mensen met a-specifieke nekpijn.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het signaleren van subgroepen met bijbehorende behandelingen zal bijdragen tot een effectievere fysiotherapie. Effectievere fysiotherapie leidt tot kostenreductie voor de maatschappij en sneller/beter herstel van het individu.

Relevantie voor het onderwijs

De resultaten van het onderzoek worden ingebed in het bachelor- en masteronderwijs. Vanuit het nog niet gepubliceerde review is duidelijk geworden dat interventies gericht op kracht/uithoudingsvermogen als op coördinatie met gebruik van visuele feedback klinisch relevant kunnen zijn bij de patiënt met aspecifieke nekpijn. Deze worden in het huidige curriculum van de bachelor/master opleiding nog niet specifiek gedoceerd en getraind. Vanaf 2015 zal dit worden opgenomen in het curriculum. Via cursussen zal het werkveld kennis kunnen nemen van deze interventies.
Vervolguitkomsten zullen op soortgelijke wijze worden geïntegreerd in onderwijs en de beroepspraktijk.
Voor het onderzoek zullen zowel alumni als 3de jaars studenten worden gerekruteerd. De inzet van studenten is mogelijk omdat ze allen als fysiotherapeut werkzaam zijn en de opleiding tot manueel therapeut volgen. Zij kunnen op deze wijze participeren in wetenschappelijk onderzoek en een deel van de data gebruiken voor hun masterthesis.

Consortium/projectpartners

HU en VUmc

Resultaat/producten

  • Clinical reasoning in unimodal interventions in patients with non-specific neck pain in daily physiotherapy practice, a Delphi study. Maissan F, Pool J, Stutterheim E, Wittink H, Ostelo R., Musculoskelet Sci Pract. 2018 Oct;37:8-16
  • The clinical reasoning process in randomized clinical trials with patients with non-specific neck pain is incomplete: A systematic review. Maissan F, Pool J, de Raaij E, Mollema J, Ostelo R, Wittink H. Musculoskelet Sci Pract. 2018 Jun;35:8-17

Implementatie

De resultaten van deze studies worden geintegreerd in het onderwijs van zowel Ba als Msc fysiotherapie. De resultaten worden verspreid in het tijdschrift FysioPraxis en tijdens diverse lezingen in het land.