Nieuwslokaal

Project:               Nieuwslokaal
Betrokkenen:      Piet Bakker, Yael de Haan, Marco van Kerkhoven, Chris van der Heijden
Doel:                    Het in kaart brengen van online nieuwsinitiatieven

Omschrijving

In Nederland bestaan zo’n 130 lokale online nieuwsinitiatieven die actief zijn in bijna 200 gemeenten. Het gaat niet om lokale bloggers maar om nieuwssites met reclame, een redactie en een lokale focus. Ze variëren van eenpitters tot mediacollectieven, van amateurs die het ‘erbij’ doen tot professionals die er van kunnen leven. Deze initiatieven zijn niet het verlengstuk van traditionele media zoals kranten, omroepen of huis-aan-huisbladen.

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van online nieuwsinitiatieven: waar zitten ze, waar bestaat hun content uit, wat zijn hun bronnen, wie werken voor de platformen, wat is hun journalistieke taakopvatting, wat is hun lokale impact, hoe verdienen ze geld, hoe ziet hun businessmodel er op langere termijn uit? Die inventarisatie moet ideeën, suggesties en voorbeelden opleveren voor lokale nieuwssites en voor mensen die zoiets willen starten. Meer controle van lokale overheden, een levendiger lokale democratie en meer betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur zijn mogelijk het gevolg van een rijkere lokale mediacultuur – dat is uiteindelijk het maatschappelijke doel van dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten journalistiek. 

Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat