Nieuwe journalistieke vertelvormen: structuur, productie en receptie (promotieonderzoek)

Looptijd: 2017 - 2020 
Betrokken lector: Piet Bakker 
Betrokken onderzoeker: Renée van der Nat 
Betrokken opleidingen: Journalistiek

Doel en doelgroep

Hoe werken multimediale vertelstructuren? Renée van der Nat onderzoekt voor haar promotieonderzoek hoe narrativiteit tot stand komt in multimediale journalistieke producties. Het onderzoek valt uiteen in drie delen: bestuderen van de producties, in kaart brengen welke keuzes en aannames ten grondslag liggen aan het maakproces en uitzoeken op welke manier het publiek interacteert met de producties.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De Nederlandse journalistiek is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Dit houdt in dat ondanks de moeilijke positie waarin de journalistiek zich nu bevindt, redacties op allerlei manieren aan het experimenteren zijn.

Het medialandschap laat zich de afgelopen decennia kenmerken door convergentie. De grenzen tussen media zijn grotendeels verdwenen. Dit zien we niet alleen terug in de organisatie van mediabedrijven en redacties, maar ook in de producties die door journalisten worden gemaakt en de manier waarop het publiek journalistiek consumeert. Crossmediaal werken, dat wil zeggen verhalen maken voor verschillende media en platformen, is het uitgangspunt van de meeste Nederlandse redacties. Daarnaast speelt voor het eerst in de geschiedenis van de journalistiek het publiek een zeer belangrijke rol.

Online zien we dat grote journalsitieke verhalen in toenemende mate multimediaal en interactief zijn. Daarnaast wordt storytelling steeds belangrijker, in de veronderstelling dat deze producties beter aansluiting vinden bij het publiek. Dit resulteert in een groot aanbod aan experimentele multimediale journalistieke verhalen. Het experimentele karakter van deze praktijk laat zien dat de journalistiek zoekende is naar nieuwe vormen om een verhaal te vertellen. Sommige nieuwe vormen, zoals het liveblog, zijn inmiddels een standaard praktijk op veel redacties – hoewel werkwijzen nog flink varieren. Andere, zoals interactieve webdocumentaires, worden gemaakt door speciale, tijdelijk teams van journalisten en ontwikkelaars en zijn vaak alleen mogelijk met behulp van externe financiering. Het productieproces en de manier waarop het verhaal wordt verteld is hierdoor voor vrijwel elke productie uniek.

Door inzichtelijk te maken hoe narrativiteit tot uiting komt in dit soort nieuwe journalsitieke verhalen, wordt het mogelijk om redactie te voorzien van advies en werkvormen op het gebied van multimedia storytelling. Tevens wordt vanuit deze kennis ook onderwijs ontwikkeld.

Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat