Netwerken voor groei

Het project Groene Economie heeft veel energie en enthousiasme opgeleverd. Om de groene ambities verder te realiseren, hebben de deelnemende ondernemersverenigingen de Stichting Utrechtse Heuvelrug Duurzaam Doen! opgericht. Deze stichting neemt het stokje over van Hogeschool Utrecht.

Resultaat

Vergroten van bekendheid (stichting, merk, projecten, etc.), houding (positieve opstelling) en gedrag (intentie) onder ondernemers en publieke instellingen die hiermee raakvlakken hebben (gemeente, Staatsbosbeheer, toeristische sector, etc.).

Matchmaking Doel

Het enthousiasmeren en activeren van ondernemers om aan dit initiatief deel te nemen. Hiertoe wordt een keurmerk ontwikkeld waar voorwaarden voor deelname aan verbonden zijn. Ondernemers/initiatieven die aan deze voorwaarden voldoen, mogen het keurmerk dragen. Deze voorwaarden worden op drie niveaus geformuleerd:

  • Merkwaarde (passend in de merkessentie van waardevol ontwikkelen)
  • Economische waarde (nieuwe economische activiteit door middel van netwerkvorming en samenwerking)
  • Maatschappelijke waarde (duurzame impact op de groene omgeving)

Tot de activiteiten van de stichting behoort ook dat zij nieuwe initiatieven ondersteunt, bijvoorbeeld door financiering te zoeken of expertise in te schakelen (onderzoek, consulting).

Resultaat

Het project Groene Economie is gestart met tien ondernemers die als dit initiatief als ‘founding fathers’  hebben omarmd. Bij de afronding van het project waren 26 ondernemers betrokken. Beoogd doel is om dit aantal uit te breiden naar vijftig ondernemers die het keurmerk mogen voeren.


Implementatie

Doel

Belangrijk is dat de stichting zichzelf in de toekomst kan organiseren en financieren. Hoewel ze geen winstoogmerk heeft, is er wel een verdienmodel nodig.


Regionaal netwerk MKB

De Stichting is opgericht door de acht ondernemersverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze vertegenwoordigen circa achthonderd van de vierduizend ondernemers die op de Heuvelrug actief zijn. Primaire doelgroep is de eigen achterban. Daarnaast is het ook nadrukkelijk de bedoeling om dit initiatief uit te breiden:

  • richting andere ondernemers (ook niet-leden) om daarmee het initiatief verder te laden met duurzame innovaties;
  • richting andere organisaties als gemeente, toeristische sector, etc. Bundeling van krachten op andere terreinen dan het regionale bedrijfsleven zal de kracht en de impact van dit initiatief versterken.

Op welk nationaal en/of internationaal onderwijs, onderzoeks- en innovatienetwerk richt het voorstel zich:
De stichting wil ondernemers, projecten en initiatieven ondersteunen met kennis en expertise op diverse vlakken om ze tot een succes te maken. Daartoe wordt in het project in eerste instantie gebruik gemaakt van de contacten die er zijn met Wageningen (WUR) op het gebied van Duurzaamheid, Amsterdam (Business School) en HU als het gaat om merkactivatie.

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat