Netwerken voor Groei - BEZO

Dit project is afgerond.

Naar aanleiding van het project Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) is het project Netwerken voor Groei opgezet. In samenwerking met het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf(OTIB) zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is de opgedane kennis vanuit het BEZO-project vertaald en verspreid naar de installatiebranche. Daarnaast hadden de bijeenkomsten als doel de installatiebranche en zorginstellingen met elkaar te verbinden.

Doel

Matchmaking, transparantie en toegankelijkheid  realiseren voor de installatiebranche en zorginstellingen.

Transparantie en toegankelijkheid resultaat

Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de kennis vanuit het BEZO-project is gedeeld met de installatiebranche en belangstellende zorginstellingen. Op deze manier heeft het MKB in de installatiebranche kennis  vergaard over wat ouderenzorg en wat de bezielende omgeving vraagt. Hierdoor kunnen deze bedrijven beter  inspelen  op de behoefte van de zorginstelling. Voor deze bijeenkomsten zijn  de netwerken van het BEZO-project en van OTIB benaderd. Diverse vooruitstrevende zorginstellingen en diverse installateurs met een focus op zorg hebben aan de bijeenkomsten deelgenomen.

Matchmaking resultaat

Tijdens de bijeenkomsten is in samenwerking met OTIB kennisverspreiding naar de installatiebranche gerealiseerd. OTIB en leden van UNETO-VNI hebben zorgorganisaties die inzetten op de creatie van een life enrichment care facility (bezielende omgeving in de zorg) ontmoet. Deze zorgorganisaties hebben vragen kunnen stellen over de inrichting van hun vastgoed.

Uit de bijeenkomsten is voor Hogeschool Utrecht een samenwerking met het bedrijf Beeldzorgadvies voortgekomen. Dit heeft geleid tot  een project rondom de Health-kit.

Netwerken voor Groei – BEZO is gefinancierd door NRPO Sia.

Meer informatie: www.researchinhealingenvironments.eu

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat