Naar een effectieve budgetcursus

Is een budgetcursus effectief? Zo ja, welke elementen zijn dan effectief?

Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook.

De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onbekend is echter of de budgetcursus gezond financieel gedrag bevordert en bijdraagt aan het voorkomen en/of verminderen van problematische schulden.

Met behulp van een gerandomiseerd experiment onderzoeken we de effectiviteit van de traditionele budgetcursus en een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten. Na afloop van onderzoek weten we of een budgetcursus bijdraagt aan gezonder financieel gedrag, welke type budgetcursus effectiever is én hebben we meer inzicht in de werkzame bestanddelen.

Betrokken organisaties

  • Avres
  • Buurtteams Utrecht
  • Gemeente Zwolle
  • Sociale Dienst Drechtsteden
  • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Kennisinstelling

  • Hogeschool Utrecht
  • Wageningen Universiteit