RAAK-PRO NAT-TEST: Alternatieve testbatterij voor veiligheid en werking van natuurlijke stoffen

Looptijd: 2010-2014
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Jean Paul Ten Klooster, Robert Jan Veldman, Cristina Chamorro Perez, Marc Teunis
Betrokken opleidingen: Life Sciences, Microbiologie, Chemie
URL website project: Innovativetesting.nl

Doel en doelgroep

Het doel van het project NAT-TEST was om methoden te optimaliseren en valideren voor het dierproef-vrij vaststellen van veiligheid en werking van natuurlijke stoffen die kunnen bijdragen aan de volksgezondheid.

De doelgroep omvat voedingsbedrijven en bedrijven die producten ontwikkelen die gebaseerd zijn op planten, maar ook academische onderzoeksgroepen die interesse hebben in natuurlijke stoffen en in hoe deze zonder gebruik van dierproeven getest kunnen worden. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het belangrijkste resultaat van het RAAK-PRO NAT-TEST is een reeks testmethoden die nu gebruikt worden n vervolgonderzoek. RAAK-PRO DiAgRaMs and RAAK-PRO 2REAL-GUTS komen voort uit kennis verkregen uit dit project.  Ook is de bijdrage van het lectoraat aan het EFRO project Green Health Solutions gebaseerd op kweektechnieken (vetcel-kweek model) opgezet binnen dit project

Vanuit RAAK-PRO NAT-TEST is de basis gelegd in nde vorm van een business-case voor het later opgerichte Innovatielab Life Sciences & Chemistry van de HU. Dit heeft er weer toe bijgedragen dat meerdere bedrijven de HU-laboratoria en het lectoraat hebben gevonden als plek waar onderzoek door en met de beroepspraktijk verricht kan worden. Zo is de samenwerking met bedrijven als Dopharma en Bioclin gestart vanuit dit project en is samenwerking met betrokken bedrijven voortgezet (1 op 1) of in vervolgprojecten.

RAAK-PRO NAT-TEST is in 2013 beloond met de SIA RAAK award.

Relevantie voor het onderwijs

Het project heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van de minor Food en Pharma, en heeft dit thema ook neergezet voro het onderwijsinstituut Life Sciences & Chemistry (ILC).
Meerdere studenten vanuit bachelor en docenten zijn betrokken geweest bij verschillende onderdelen van het projectonderzoek.

Consortium/projectpartners

Betrokken bedrijven waren:

 • PhytoGenix
 • Fytagoras
 • Biodetection Systems (BDS)
 • Biqualis
 • Natuurproducten Nederland (NPN)
 • Nutricia Research-Danone

Betrokken kennisinstellingen waren:

 • TNO
 • Wageneningen Universiteit en Research Centrum (WUR)
 • Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht

Cofinanciering

Alle partners hebben in kind bijdrages geleverd en Nutricia Research-Danone heeft bovendien 100K€ cash cofinanciering geleverd.

Resultaat/producten

Producten zijn:

 • Standaard procedures voor verschillende test methoden
 • Business case voor het iLab
 • SIA RAAK award 2013
 • Wetenschappelijke artikelen en abstracts voor wetenschappelijke bijeenkomsten

Implementatie

 • Standaard procedures zijn gedeeld met projectpartners.
 • Meerdere projecten zijn uit RAAK-PRO NAT-TEST voortgekomen.