NAT-TEST; Een dierproefvrije testbatterij voor het vaststellen van werking en veiligheid van (natuurlijke) stoffen

Het vraagstuk

Het is al eeuwenlang bekend dat planten en andere natuurlijke stoffen een medicinale werking kunnen hebben; een deel van de reguliere medicijnen is daadwerkelijk afgeleid van natuurlijke stoffen. De voedingsindustrie is zeer geïnteresseerd in de mogelijke gezondheidseffecten van natuurlijke stoffen, bijvoorbeeld bij het voorkomen van obesitas of allergieën. Twee vragen strijden om voorrang bij het beoordelen van natuurlijke stoffen: werken ze en zijn ze veilig? Traditioneel worden deze vragen na elkaar beantwoord. Dat is niet efficiënt, want tijdens het ontwikkelingsproces valt zo’n dertig procent van de producten af omdat ze onvoldoende veilig blijken.

Daarom onderzoekt het lectoraat in het RAAK-PRO project NAT-TEST of het mogelijk is natuurlijke stoffen in dezelfde testmethode zowel op veiligheid als op werking te testen. De nadruk ligt op testen die als alternatief kunnen dienen voor proefdierexperimenten, en waarvan de uitkomsten direct vertaalbaar zijn naar de mens.

Logo NAT-TEST

Hoe wordt het aangepakt?

Verschillende testen samen leveren veel meer kennis op dan wanneer je een stof zou testen op een proefdier, aldus lector Raymond Pieters: “Een muis is vaak ook maar een black box, die toch ver van de mens af staat.” Aan het begin van de testbatterij vindt al een grote schifting plaats, als de onderzoekers de natuurlijke stoffen screenen op een aantal cruciale aspecten. “Je wilt geen product ontwikkelen met stoffen die DNA-schade veroorzaken of ingrijpen op de voortplanting”, zegt lector Cyrille Krul.
Zijn de stoffen geslaagd voor deze eerste test, dan volgt de rest van de testen. Met name de inwerking op het afweersysteem van de darm is hierbij van belang: via dit orgaan komt het merendeel van de stoffen in het lichaam. De darm heeft daarom sterke invloed op de gezondheid van mens en dier. Daarnaast analyseert de testbatterij met innovatieve methoden de chemische samenstelling van natuurlijke stoffen.

Met wie wordt samengewerkt?

Danone - Nutricia Research BV
Universiteit Utrecht (Institute for Risk Assessment Sciences)
Wageningen UR (Human Nutrition and Food and Biobased Products) 
TNO
Bio Detection Systems BV
Fytagoras BV
Phytogenix BV
Biqualys BV

Wat is de waarde van het project?

De aanpak van het lectoraat werkt. Onderzoekers en docenten werken graag in het lab en prijzen de coöperatieve sfeer. De lijst met deelnemende bedrijven, net zoals die met de externe projecttoekenningen,  is lang. Deelnemers zijn grote bedrijven zoals Danone, GSK en Shell, maar ook veel MKB-bedrijven. Concurrentie is bij de ontwikkeling van methoden geen issue. Krul: “We valideren hier methoden, zoals het meten van biomarkers. Het bedrijfsleven heeft belang bij uniforme en geaccepteerde manieren om de veiligheid en werking van natuurlijke stoffen aan te tonen. Tegelijk is dit risicovol onderzoek, dus iedereen is erbij gebaat hierin gezamenlijk te investeren.” Het project werd beloond met de RAAK-award, uitgereikt op 21 november 2013 door de Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

Looptijd

6-1-2011 tot 6-1-2015

Subsidie

Stichting Innovatie Alliantie (SIA-RAAK), RAAK-PRO regeling
Danone Nutricia Research

Meer informatie

http://www.innovativetesting.nl/raak-pro-nat-test-wins-award-interview-winners

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat