Museumkompas

Museumkompas Crossmedia cultureel erfgoed RAAKMuseumkompas is een tweejarig onderzoeksproject dat april 2011 is gestart onder leiding van lector Harry van Vliet op basis van een RAAK-subsidie (van de Stichting Innovatie Alliantie).

Het doel van het project is het ondersteunen van de museumprofessional in de ontwikkeling van nieuwe robuuste crossmediale diensten. Dit is nodig omdat de museumprofessional steeds meer geconfronteerd wordt met een veranderend verwachtingspatroon van het publiek, de toenemende invloed van digitalisering op de ontwikkeling van publieksdiensten, en de groeiende noodzaak om tot sturing te komen doordat (overheids)financiering geen vanzelfsprekendheid meer is. Hoofden van collecties, curatoren, managers educatie en presentatie, projectleiders digitale dienstverlening en medewerkers nieuwe media moeten zich staande zien te houden in het krachtenveld van deze ontwikkelingen. Sterker nog, zij moeten hier vorm aan geven.

Museumkompas zal museumprofessionals kennis en vaardigheden aanreiken, ze mee laten ontwikkelen en ze oplossingen laten implementeren in de context van de eigen instelling. Het project levert handvatten op waarmee een onderbouwde keuze voor crossmediale diensten, verbonden met de strategie van de instelling, mogelijk wordt. Een systematiek van sturing en verantwoording ligt in het verlengde hiervan.

De resultaten zullen allereerst heel praktisch zijn: ze zijn direct gericht op interventies in het museum, zoals ontwikkeling van concepten en prototypen, en de uitvoering van veldtesten met nieuwe diensten.
Daarnaast zullen de resultaten ook meer generiek zijn dan alleen voor de deelnemende musea: het geheel zal worden gepresenteerd als een kompas voor professionals in musea om richting te geven aan hun crossmediale dienstverlening.

De partners van het project hebben elkaar gevonden vanuit de wens via samenwerking tot verbetering van de dienstverlening door musea te komen. Deelnemende partijen bij aanvang van het project zijn onder andere: Museon, Twentse Welle, Nederlands Vestingmuseum, BMC, Hogeschool Utrecht, Beeld en Geluid, Digitaal Erfgoed Nederland, het Armando museum, en andere.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.museumkompas.nl.