Moresprudentieproject

Dit project is afgerond.

Het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) is gestart met een project, dat is bedoeld om morele de oordeelsvorming in de beroepspraktijk van sociale professionals te bevorderen en zichtbaar te maken. Een aantal organisaties op het gebied van het maatschappelijk en sociaal werk neemt hieraan deel. Dit 'Moresprudentieproject' inventariseert welke morele dilemma’s in de praktijk voorkomen, wat de onderliggende thema’s zijn en welke normen en waarden leidend zijn bij het nemen van beslissingen. Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in een (digitale) casusbank, in artikelen en in een boek. De casuïstiek wordt behalve in het werkveld ook in het onderwijs verzameld en gebruikt.

Workshop Moreel beraad

Organisaties die een bijdrage willen leveren aan dit ‘Moresprudentieproject’, kunnen zich aanmelden bij het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, of onderaan dit bericht. Vanuit het lectoraat wordt dan een workshop ‘Moreel beraad’ van een dagdeel aangeboden. In ruil daarvoor verbindt de organisatie zich om vervolgens tenminste vier keer per jaar met teams op de werkvloer een ‘moreel beraad’ te houden.

Normen en waarden

In de praktijk van het sociaal en maatschappelijk werk doen zich dagelijks vele morele vragen voor. Die kunnen op verschillende manieren beantwoord worden, afhankelijk van het perspectief van waaruit iemand naar een situatie kijkt. Geven de normen en waarden van de hulpverlener zelf de doorslag, of wegen de waarden van de cliënt en zijn netwerk het zwaarst? Daarom hebben hulpverleners meestal niet gelijk een goed antwoord op een morele vraag. Ook beroepscodes geven vrijwel nooit een kant en klaar antwoord. Om te voorkomen dat iedereen een eigen koers vaart, zoeken professionals en organisaties naar manieren om tot gedeelde morele oordeelsvorming te komen. Vandaar de start van dit project.

Enkele voorbeelden van morele vragen die sociale professionals zichzelf stellen:
“Moet ik een melding doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wanneer ik vermoed dat de partner van mijn cliënte softdrugs dealt?”
“Kan ik mijn cliënte – die geen geld heeft en hoogzwanger is - de babykleertjes geven die nog van mijn eigen kinderen zijn geweest?”
“Mag ik ingaan tegen de regels die binnen mijn organisatie gelden in het belang van mijn cliënt?”
“Moeten wij als organisatie de discussie aangaan over in onze ogen ‘fout’ beleid met de gemeente, die geld verstrekt in het kader van de Wmo en dus onze belangrijkste klant is?”

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat