Moraliteit in de hulpverlening aan jonge moeder

Dit is een afgerond project.

Bij dit project wordt onderzocht op welke manier hulpverleners goed kunnen reflecteren op hun morele handelen bij de begeleiding van jonge tienermoeders. De problematiek van jonge tienermoeders is namelijk omgeven met scherpe morele oordelen.

In dit onderzoek zijn er twee hoofdvragen:

  1. Hoe wordt moraliteit zichtbaar in de hulpverlening aan jonge moeders en hoe hanteren professionals dit thema in de hulpverleningsrelatie?
  2. Hoe kan reflectie op het morele handelen van professionals een plaats krijgen in opleidingen, trainingen en intervisies van professionals die hulp verlenen aan jonge moeders?

Bij de eerste vraag staat kennisverwerving centraal. Hiertoe verrichten we een verkennend onderzoek in circa vijf organisaties voor hulpverlening aan jonge moeders. De tweede vraag richt zich op de praktijk. Het doel van dit onderzoek is om praktische ‘handvatten’ te ontwikkelen, die professionals kunnen gebruiken om de reflectie op hun morele handelen vorm te geven.

Het onderzoek loopt tot december 2010. Het zal uitmonden in publicaties, lezingen en methodische handvatten.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat