Moeilijkheidsgraad van NGT-discourse voor het toetsen van receptieve vaardigheden van tweedetaalleerders van NGT

Looptijd: 2013 - 2014

Inleiding

Bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies van Hogeschool Utrecht is in 2014 een nieuw curriculum geïmplementeerd. Dit curriculum is gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK) voor moderne vreemde talen. Ook het toets-systeem moest opnieuw onder de loep genomen worden. Voor productieve en interactieve vaardigheden werd het NGT Functional Assessment (NFA) ingevoerd. Daarnaast moesten nieuwe tentamens voor het toetsen van receptieve vaardigheden ontwikkeld worden, die leerwegonafhankelijk toegepast kunnen worden. Hierbij kwam steeds vaker de vraag naar voren hoe de moeilijkheidsgraad van NGT-filmmateriaal vastgesteld kan worden. Aan de hand van het ERK voor talen: gebarentalen (Academieteam, 2013) zijn daarvoor nu de grote lijnen geschetst, maar verder onderzoek was nodig om een model op te zetten voor het bepalen van de moeilijkheidsgraad van NGT-discourse.

Doelstelling

Het onderzoek stelde zich ten doel het vaststellen van criteria op basis waarvan de moeilijkheidsgraad van NGT-filmmateriaal kan worden vastgesteld. Hierbij is gekeken naar talige aspecten zoals ruimtegebruik, de toepassing van diverse grammaticale elementen en morfeem-gebaar ratio. Daarnaast werd ook gekeken naar gebaartempo, het aantal gebaren in de zin en het gebruik van gestandaardiseerde gebaren en varianten.

Resultaat en implementatie

Allereerst is er nieuw NGT-discourse materiaal ontwikkeld en vastgelegd. Deze is getranscribeerd en geanalyseerd. Verschillende aspecten werden belicht om te onderzoeken in hoeverre deze invloed hebben op de moeilijkheidsgraad. Hierbij is een model opgesteld om in de toekomst de moeilijkheidsgraad van NGT-materiaal op een eenduidige manier te kunnen vaststellen, zodat naast de tentamens ook het lesmateriaal en huiswerkmateriaal van de verschillende NGT-modules van het IGT&D herzien kunnen worden volgens dezelfde werkwijze.

Overige informatie

  • Dit onderzoek loopt naast het cohortenonderzoek naar de productieve vaardigheid van tweedetaal-leerders van NGT voor de curriculumherziening, bij de pilot groep en de nieuwe cohorten studenten.
  • Betrokken onderzoekers: 
    • Annieck van den Broek (april 2013-2015)
    • Marte Bol Raap (april 2013-juli 2013)
    • Lisanne Houkes (September 2013-januari 2014)