Modus

Het project MODUS wordt sinds voorjaar 2018 uitgevoerd door Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek in opdracht van SIA. Doel van het project is het ontwikkelen van een aanpak waarin lectoren de gelegenheid wordt geboden gezamenlijk te werken aan de verdere professionalisering van hun praktijkgericht onderzoek door:

  • Beschrijven en vastleggen van methodieken om deze beter wetenschappelijk te kunnen gaan funderen.
  • Verder ontwikkelen van kwaliteitscriteria die rekening houden met de dilemma’s en afwegingen die bij praktijkgericht onderzoek moeten worden gemaakt tussen praktische relevantie en methodische grondigheid.
  • Meer helderheid te ontwikkelen over het specifieke profiel en de definiërende eigenschappen van praktijkgericht onderzoek.

De te ontwikkelen kennis betreft een antwoord op twee vragen:

1. Op welke wijze kunnen lectoren binnen hun domein werken aan professionalisering van praktijkgericht onderzoek door het ontwikkelen van een profiel van praktijkgericht onderzoek, het beschrijven, vastleggen en onderbouwen van methodieken, en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria? (resultaat: een professionaliseringsmethodiek) 
2. Welke hulpmiddelen helpen individuele onderzoekers in het ontwerpen van een passend onderzoeksdesign? (resultaat: hulpmiddelen voor onderzoekers)

Antwoorden op deze vragen zijn waarschijnlijk domein specifiek. In dit project zal daarom één domein (ontwerponderzoek) als pilot centraal staan. Daartoe wordt samengewerkt met lectorenplatform NADR (Network of Applied Design Research). Gekeken zal worden naar de methodologische kenmerken van de praktijkgerichte ontwerponderzoeken die door onderzoekers uit dit platform zijn ingediend in de periode 2014 – 2017.

Project Modus moet concreet bijdragen aan het ondersteunen van onderzoekers bij het ontwerpen van een passend onderzoeksdesign, én het moet leiden tot nieuwe kennis. Het project loopt tot de zomer van 2019.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat