Mind the gap

Looptijd: sept 2018 – maart 2019

Continue zorg en begeleiding in en na forensische zorg is essentieel om terugval in ongewenst gedrag te voorkomen. In de praktijk blijkt deze continuïteit niet altijd makkelijk te realiseren, onder meer door problemen met financiering en wetgeving, maar ook in (de organisatie van) samenwerking. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor dit thema ontstaan. Er zijn er diverse beleidsstukken en handreikingen opgeleverd en meerdere initiatieven ter verbetering van continuïteit ontplooid. Er is echter nog maar weinig bekend in hoeverre deze producten in de dagelijkse praktijk worden benut en hoe effectief de initiatieven zijn.

Het project Mind the gap komt voort uit een pre-call van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (www.kfz.nl). Het doel van dit project is een inventarisatie en prioritering op te leveren van de behoeften ten aanzien van het thema continuïteit van zorg. Deze behoeften-inventarisatie dient suggesties voor onderzoek en productontwikkeling op te leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van de forensische zorg.

Het project kent drie  fases:

 • Deskresearch 
  In de deskresearch wordt in kaart gebracht wat eerder verrichte onderzoeken en verkenningen op het gebied van continuïteit in de forensische zorgketen hebben opgeleverd.
 • Enquêtes 
  In deze online enquête wordt geïnventariseerd wat er specifiek voor het forensische veld nodig is. De enquête wordt breed uitgezet onder professionals werkzaam in de forensische zorgketen.
 • Focusgroepen 
  In de focusgroepen worden de belangrijkste thema’s die naar voren zijn gekomen in de deskresearch en de enquêtes verder uitgediept. Er worden focusgroepen georganiseerd met professionals en met cliënten.

Consortium / projectpartners

 • De Forensische Zorgspecialisten
 • Metis zorg
 • FPC Rooyse Wissel

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat