Mijn bedrijf 2.0

Mijn bedrijf 2.0Op 3 april 2013 is Mijn Bedrijf 2.0 afgesloten. De missie van het project “groei en continuïteit in het MKB in de provincie Utrecht stimuleren, door sociale innovatie”, is geslaagd. Mijn Bedrijf 2.0 heeft 400 bedrijven bereikt en met elkaar in contact gebracht. Dat is een grote meerwaarde, zeker in deze tijd waarin het hard werken is om te overleven. Uit het onderzoek van Mijn Bedrijf 2.0 blijkt dat juist het innovatievermogen van deze bedrijven is toegenomen. Sociale innovatie is in de provincie Utrecht een begrip geworden waar ondernemers handen en voeten aan hebben gegeven en hun bedrijf mee versterkt hebben. Op 3 april is de eindrapportage Mijn Bedrijf 2.0 ‘Een schatkist aan ervaringen’ gepubliceerd.

 

 
Consortium van vier partijen

 

Mijn Bedrijf 2.0 was een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Utrecht, TNO, Syntens en Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI). In de periode 2007 – 2008 heeft HU het consortium samengebracht en is door de penvoerder TFI het projectvoorstel ingediend bij Kansen voor West, met een verzoek voor een bijdrage uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Begin 2009 is het projectvoorstel goedgekeurd en de subsidie toegekend. Hogeschool Utrecht had de lead in de uitvoering van het project. De eerste jaren vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de laatste jaren vanuit het Kenniscentrum Innovatie & Business.
Het besef groeit dat het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in toenemende mate zijn innovatie- en concurrentiekracht moet vinden in samenwerking binnen de zogenoemde ‘gouden driehoek’: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Mijn Bedrijf 2.0 is een mooi voorbeeld van langdurige en uitgebreide samenwerking binnen deze driehoek. De complexiteit en schaalgrootte van het project hebben de betrokken partijen tot het uiterste uitgedaagd.

Mijn Bedrijf 2.0 in vogelvlucht

Eind 2009 vond de kick off plaats in Utrecht. Bekijk de foto's en filmpjes van de kick off.
In 2010 begon de werving van ondernemers door Syntens en de adviesbureaus Twynstra Gudde / The Bridge, Deloitte en een consortium van kleine adviesbureaus onder de vlag van De Geluksfabriek. HU organiseerde een wervingsbijeenkomst “nieuw werk binnenhalen” waar ruim 80 ondernemers op af kwamen.
Tijdens het Jaarcongres in september 2010 gingen ondernemers met elkaar in gesprek over sociale innovatie thema’s  in hun bedrijf en werden de eerste workshops gepresenteerd waar ondernemers zich voor konden inschrijven, zoals “Slimmer samenwerken”, “Lean manufacturing”,  “Leiderschap onder de Loep” en “Mijn Processen 2.0”. Bekijk de foto's en filmpjes van het Jaarcongres.
In 2011 starten steeds meer ondernemers implementatietrajecten en starten de eerste van de zes samenwerkingsverbanden rondom sociale innovatie. 
In mei 2012 werd tijdens een interactieve bijeenkomst met ondernemers, overheid projectconsortium kennisinstellingen door Remco van Lunteren het boekje ‘Slimmer werken in het MKB’ uitgereikt aan de 8 bedrijven die hieraan hun medewerking hadden verleend.
 

 

 
In oktober 2012 participeerde Mijn Bedrijf 2.0 tijdens de ‘Innovationday 2012’ met twee drukbezochte workshops over de winst van sociale innovatie in het bedrijf.
April 2013 verscheen de eindrapportage Mijn Bedrijf 2.0 ‘Een schatkist aan ervaringen’. Deze projectrapportage geeft een goed beeld van wat Mijn Bedrijf 2.0 in de afgelopen 3,5 jaar bereikt heeft.

Mijn Bedrijf 3.0

Het vervolg op Mijn Bedrijf 2.0 is in de maak: Mijn Bedrijf 3.0. Dit richt zich op externe samenwerking in de creatieve industrie en de zorgsector. Op dit moment vindt binnen de Kennis en Innovatie Coöperatie (KIC) een verkenning plaats naar coöperatievorming als samenwerkingsvorm bij kleine bedrijven in de creatieve industrie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het HU Center of Expertise Creatieve Industrie. Binnen de zorg vindt o.a. een verkenning plaats naar nieuwe slimme vormen van samenwerking die zelfmanagement ondersteunen. 

Voormalig CvB-lid van de HU, Huib de Jong

‘Innovatie in het mkb is de motor van Nederland. Programma’s als Mijn Bedrijf 2.0 zijn dan ook van grote betekenis, zowel voor het mkb als voor het hoger onderwijs. Het is gelukt om een groot aantal ondernemers een forum te bieden waar zij aan de knoppen kunnen zitten en tegelijkertijd een beroep kunnen doen op een veelheid van op maat gesneden faciliteiten. En dat is een prestatie van formaat.’

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat