Methodiekboek ‘Werken in gedwongen kader’

Welke methoden werken om crimineel gedrag te stoppen en om mensen te helpen bij het opbouwen van een delictvrij bestaan? Het boek ‘Werken in gedwongen kader’ beschrijft veel wetenschappelijke inzichten en methodische handreikingen. Het is bedoeld voor alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd, met als doel: herhaling van delictgedrag voorkomen. Denk aan reclasseringswerkers, professionals die in de gevangenis de re-integratie voorbereiden en die vanuit gemeenten de nazorg coördineren of overlast in buurten moeten terugdringen.

‘Werken in gedwongen kader’ is het eindresultaat van het afgeronde onderzoeksprogramma ‘Bronnen van Continuïteit’ van het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader van de HU, dat werd gefinancierd door SIA Raak Publiek.

Het methodiekboek is te bestellen bij: swpbook.com. Daarnaast is aan het boek meegewerkt door experts van Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Saxion Hogschool, Hogeschool Leiden, Vrije Universiteit,  Radboud Universiteit Nijmegen, de Forensische Zorg Specialisten, Victas Centrum voor Verslavingszorg, de Van Mesdagkliniek, Slachtoffer in Beeld, Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering.

Medewerkers in de reclassering vertellen in onderstaand filmpje hoe het boek ‘Werken in gedwongen kader’ hen helpt in de professionele praktijk. Het boek komt voort uit het HU-onderzoeksproject over professioneel werken in de reclassering van lector Anneke Menger. Het boek bevat veel wetenschappelijke inzichten en methodische handreikingen. Het is bedoeld voor alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd, met als doel: herhaling van delictgedrag voorkomen.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat