Met het oog op zorg (OZO)

Dit onderzoek is afgerond en liep van 2008 tot 2010.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Er is een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de oogzorg in het verpleeghuis door:

 • het in kaart brengen van visuele beperkingen van verpleeghuisbewoners;
 • screening en aanpassing van de directe leefomgeving;
 • instrueren en scholen van de zorgprofessionals, zodat de professionele zorgverleners en familieleden de instrumenten hebben om de kwaliteit van de oogzorg in het verpleeghuis te verbeteren;
 • met de kennis en ervaring uit het project materiaal ontwikkelen om de kwaliteit van de oogzorg in het verpleeghuis te verbeteren. Het materiaal zal geschikt zijn voor landelijk gebruik.

Doel en doelgroep

 • verpleeghuisbewoners met visuele beperkingen
 • zorgprofessionals in het verpleeghuis
 • familieleden

Resultaat/producten

 • Informatieboekje: Sinoo M, Keizer, M. (2010). Kijk op zien en technologie in de zorg, reeks Zicht op zorg en technologie. Vilans, Utrecht.
  Deze brochure maakt problemen met zien herkenbaar en bespreekbaar. De auteurs geven suggesties voor vervolgacties als duidelijk wordt dat iemand slechter gaat zien. Ook krijgt de lezer advies over het creëren van de meest optimale omstandigheden voor mensen die slechtziend of blind zijn, door aanpassingen in de directe omgeving, het gebruik van hulpmiddelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
 • Dvd: Met het oog op zorg, met opnamen van probleemsituaties die zich in het verpleeghuis kunnen voordoen met betrekking tot slechtziende bewoners.
 • Brochure: Sinoo, M, Zichtbaar beter inrichten rekening houden met slechtzienden in verpleeghuizen, Brochure Speerpunt Zorg en Technologie Special, Hogeschool Utrecht, ISBN 978-90-8928-058. Deze brochure bevat praktische adviezen voor de inrichting van verpleeghuizen en kan bijdragen aan het bewustwordingsproces van het zorgpersoneel over het effect van lichtcondities en inrichting op het welzijn van kwetsbare ouderen.

Projectpartners

Cofinanciering

Het project werd mede gefinancierd door SIA RAAK Publiek (registratienummer: 2008-6-5P).

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat