Meetinstrument voor ervaringen met het Utrechtse maatschappelijk werk

Dit is een afgerond project.

Vier instellingen op het gebied van het maatschappelijk werk in Utrecht hebben het lectoraat gevraagd een meetinstrument te ontwikkelen voor de ervaringen van hun cliënten. De instellingen - Doenja, Zuwe, Portes en Cumulus – willen horen hoe de cliënten hun werk beoordelen, zodat zij goed hun werk kunnen blijven doen.

Zelfredzaamheid en zorgacceptatie

Het instrument meet in de eerste plaats in hoeverre de zelfredzaamheid van cliënten door het maatschappelijk werk is vergroot. Daarnaast wil het de mate van zorgacceptatie door de cliënten peilen.

Doelen van het instrument

In eerste instantie worden de doelen van meetinstrument bepaald. Vervolgens zoekt men andere meetinstrumenten die voor dit doel, of voor aanverwante doelen, zijn ontwikkeld. Met al die informatie start men met het ontwikkelen en uittesten van het meetinstrument. Bij de vier betrokken instellingen vinden studiemiddagen plaats.

Tot slot wordt het middel onder de aandacht gebracht via publicaties in vakbladen, bijeenkomsten en conferenties. Men wil het instrument graag ook bij andere instellingen
voor maatschappelijk werk uitzetten.

Het project startte 1 april 2009 en wordt medegefinancierd door de vier Utrechtse instellingen voor maatschappelijk werk.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat