Meer bewegen met behulp van technologie en elkaar

Looptijd: 1 mei 2017 - 30 november 2018
Betrokken lector: prof. dr. Helianthe Kort
Betrokken onderzoekers: Chantal Huisman, MSC; dr. Sigrid Vorrink
Betrokken opleidingen: Management in de Zorg (stageplekken)
URL website project: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/meer-bewegen-met-behulp-van-elkaar-en-technologie/

Doel en doelgroep

Oudere op tilesDoor de inzet van technologie en elkaar alleenstaande ouderen met een beperking meer of blijvend laten bewegen en sociale isolatie voorkomen. In het project zal gebruik worden gemaakt van een activity watch om allerlei waarden te meten. Via de watch zal uitwisseling van gegevens en het voeren van gesprekken mogelijk zijn. Tijdens het project is er iedere week een beweegactiviteit en een ontmoetingscafé, om mensen te stimuleren te bewegen en te ontmoeten.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het beoogde resultaat van het project is dat de deelnemende ouderen meer zullen bewegen en meedoen met behulp van de smartwatch, de beweegactiviteiten met de Modular Interactive Tiles én de ontmoetingscafés. Het project kan een aanvulling zijn op bestaande sociale en beweegtrajecten in de wijk.

Relevantie voor het onderwijs

Hoe kun je er als zorgprofessional voor zorgen dat patiënten/cliënten voldoende blijven bewegen op de langere termijn? Wat is het belang van dit project op sociaal vlak en hoe helpt het sociale deel om mensen in beweging te houden? Deze vragen kunnen worden beantwoord met dit project. Studenten management in de zorg participeren in het project.

Consortium/projectpartners

  • Wereldhuis Houten
  • Sportpunt Houten
  • Bibliotheek Nieuwegein
  • Sportidee NieuwegeinFNO zorg voor kansen

Cofinanciering

Fonds Nuts Ohra

Resultaat/producten

Gebruik smartwatch voor de langere termijn. Op deze manier het bewegen stimuleren voor de langere termijn. Tevens aansluiting bij bestaande koffie-activiteiten in de wijk, hierdoor op de lange termijn het sociale netwerk versterken.

Implementatie

Door aan te sluiten bij bestaande initiatieven in de wijk kan het project voortduren na de looptijd.
Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat