Meer bewegen met behulp van technologie en elkaar

Looptijd: februari 2017 – september 2018
Supervisie: prof. dr. Helianthe Kort, lector Technologie voor Zorginnovaties
Projectleider: dr. Sigrid Vorrink
Projectteam: Chantal Huisman MSc, Saïda de Vries

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

  • 70% van de ouderen (65+) in Nederland heeft één of meerdere chronische aandoening(en), deze groep heeft moeite met voldoende blijven bewegen.
  • Veel mensen met een aandoening volgen op enig moment een revalidatieprogramma, de effecten hiervan zijn na een jaar vaak alweer verdwenen en er is geen effect op de fysieke activiteit.
  • Het meten van fysieke activiteit geeft mensen inzicht in de hoeveelheid beweging die ze hebben. Feedback, sociale support en persoonlijke doelen kunnen helpen om mensen meer te laten bewegen. In dit project gaan we aan de slag met deze gegevens. Mensen tijdens en na een revalidatieprogramma meer laten bewegen door gebruik te maken van technologie (meten) en van elkaar (lotgenoten, mantelzorgers en (zorg)professionals).

Doel/doelgroep

  • Alleenstaande ouderen met een beperking tijdens en na een periode van revalidatie meer en blijvend te laten bewegen. Dit door de inzet van technologie (smartwatch) en het organiseren van bijeenkomsten (bewegen en ontmoeten).
  • Mantelzorger(s) en zorgprofessional(s) worden betrokken voor coaching en support.

Resultaat/producten

  • Deelnemende alleenstaande ouderen met een beperking zullen meer bewegen, meedoen aan de beweegactiviteit en de ontmoetingscafés bezoeken.
  • Doormiddel van de smartwatch en het bijwonen van de bijeenkomsten zullen de deelnemende ouderen meer sociale interactie hebben.

Projectpartners

In het project wordt samengewerkt met Zorgorganisatie Zorgspectrum en de Gemeente Houten.

Financiering

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra, als onderdeel van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis.