Marketing Architectuur in de Langdurige Zorg: vooronderzoek en netwerkvorming

Looptijd: Juli 2018 - april 2019

Veranderingen in de langdurige zorg (WLZ) dwingen zorginstellingen om steeds markt- en klantgerichter te werken. Dit is duidelijk iets waar zorginstellingen nog relatief weinig ervaring mee hebben. Het vroegtijdig lokaliseren van een zorgbehoefte en het van daaruit begeleiden van cliënten door de verschillende fasen van het zorgproces vraagt om een andere werkwijze en een andere inrichting van processen. ICT en marketingtechnieken kunnen hierbij ingezet worden om deze processen te optimaliseren.

Omdat meerdere zorginstellingen tegen deze problematiek aanlopen, heeft een aantal partijen besloten om vanuit een samenwerking te onderzoeken hoe deze klantprocessen er op dit moment uitzien en waar met hulp van ICT, verbeteringen zijn te realiseren. Om de innovatiekracht te optimaliseren wordt ingezet op op cocreatie met een breed scala van professionals die werkzaam zijn in de zorg. Het project heeft de voorlopige werknaam MALZ (Marketing Langdurige Zorg) meegekregen.

Om de problematiek nog beter in kaart te brengen, is besloten een KIEM subsidieaanvraag te doen voor een vooronderzoek. Het vooronderzoek moet medio 2019 resulteren in een nadere probleemanalyse, een scherpe onderzoeksvraag en een onderzoeksplan, zodat in zomer 2019 een aanvraag kan worden ingediend voor een RAAK-subsidie.

MKB partners: BlueOrange Group, Molenaar & Lok

Betrokken onderzoekers:

- Kort H. Technologie voor zorginnovaties 
Lector Technologie voor zorginnovaties 
- Veen, van der  G. Marketing, marktonderzoek en innovatie 
Directeur Economisch Sterke en Creatieve Stad en lector Marketing, marktonderzoek en innovatie 
- Pol  H. Marketing, marktonderzoek en innovatie 
Onderzoeker 

Intelligent Data Systems

Architectuur van Digitale Informatiesystemen

Over het lectoraat

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat