Management accounting in zorgondernemingen

Onder de verzamelnaam ‘Management accounting in zorgondernemingen’ zijn verschillende projecten en ideeën gebundeld. Daar waar mogelijk participeren studenten in deze projecten. De belangrijkste projecten op dit moment zijn:

  • Accounting en control van zorg in de wijk.
    Het beleid in Nederland is erop gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken nemen verpleegkundigen per wijk de regie in handen om de zorg voor de individuele cliënt te coördineren. Deze zorg wordt veelal betaald vanuit verschillende bronnen (denk hierbij aan Wmo, Wlz en Zvw). Hoe verlopen deze financieringsstromen in een wijk? Hoe worden ze geregistreerd en verantwoord? En kunnen deze processen worden geoptimaliseerd om zo allerlei beheerskosten te beperken?
  • Diagnose tool voor management accounting en control systemen (MACS) in de zorg.
    MACS hebben algemeen ingang gevonden in de zorg. De vormgeving van deze systemen en de effecten die zij sorteren zijn zeer divers. De te ontwikkelen tool beoogt richtlijnen en adviezen te genereren voor een voor de organisatie passende optimale toepassing van MACS. Welke perspectieven dienen deze systemen inzichtelijk te maken? Welke parameters zijn bruikbaar in de zorgpraktijk en zouden dus idealiter door MACS getoond moeten worden? En hoe dienen we vervolgens deze informatie ter hand te nemen?