M-ACZiE: mobiel actieplan ter bevordering van zelfmanagement en vroegdetectie van exacerbaties (longaanval) bij patiënten met COPD

Duur: Dit promotieonderzoek loopt van oktober 2014 tot 2018.

Het onderzoek valt binnen de TASTE-onderzoekslijn van het Lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht (HU) en de leerstoel Verplegingswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

COPD is een wereldwijd veelvoorkomende ziekte en de op vier na belangrijkste oorzaak van mortaliteit. Naar verwachting zal het aantal COPD-patiënten de komende jaren verder stijgen, met een toename van zorgkosten tot gevolg. Het stabiele ziekteverloop van COPD wordt gekenmerkt door periodes met een significante verslechtering van symptomen, ook wel ‘longaanval’ of ‘exacerbatie’ genoemd. Exacerbaties hebben een negatieve impact op de achteruitgang in kwaliteit van leven en longfunctie en vergroten de kans op een ziekenhuisopname en sterfte.

Vroegtijdige herkenning en het ondernemen van adequate acties op een exacerbatie kunnen de impact van een exacerbatie verminderen. Voor patiënten blijkt deze herkenning in de praktijk vaak moeilijk en hun reactie hierop is niet altijd adequaat. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een actieplan, gericht op het herkennen van een exacerbatie en het aanleren van zelfmanagementvaardigheden,  bijdraagt aan een sneller herstel van een exacerbatie en de acute impact op de gezondheidsstatus kan verminderen. Effecten op kwaliteit van leven, exacerbatie frequentie en zorgconsumptie zijn echter niet aangetoond. De verwachting is dat een meer dynamische interventie beter kan inspelen op de heterogeniteit van COPD-patiënten en exacerbaties en daarmee een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit van leven en zorgconsumptie.

Mobiele technologie (mHealth) biedt mogelijkheden om een aantal essentiële en op maat gesneden toevoegingen te doen op de reeds bestaande zorg en kan mogelijk een uitkomst bieden. Het doel van de TASTE-onderzoekslijn is middels een mHealth interventie een doorbraak creëren in het substantieel verminderen van de impact van een  exacerbatie en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het is van groot belang dat een dergelijke mHealth interventie aansluit bij de percepties, vaardigheden en behoeften van de patiënt.

Het promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen en testen van een mHealth interventie om vroegtijdige herkenning en zelfmanagement van exacerbaties bij COPD-patiënten te bevorderen. De mHealth interventie wordt ontwikkeld in een zorgvuldig gefaseerd proces waarin patiënten, zorgprofessionals en mHealth experts worden samengebracht om de effectiviteit en veiligheid ervan te kunnen waarborgen.

De opbrengsten van dit onderzoek zullen vertaald worden naar de praktijk, door middel van implementatie van de mHealth interventie. Daarnaast zullen de opbrengsten van dit onderzoek de verpleegkundige praktijk bereiken via de bacheloropleiding onderwijs Verpleegkunde. Bachelor studenten Verpleegkunde, master-studenten Verplegingswetenschap en overige master-studenten kunnen tijdens hun afstudeerfase participeren in het onderzoek.

Doelstelling

User-centered ontwikkeling en testen van een innovatieve Mhealth interventie COPD-patiënten, om zelfmanagement en vroegtijdige herkenning van een longaanval te bevorderen. Meer specifiek een mHealth interventie die:

  • veilig en patiëntvriendelijk is;
  • aansluit bij de behoeften, percepties en preferenties van de individuele patiënt;
  • in staat is om te gaan met heterogeniteit in exacerbaties in en tussen patiënten.

Implementatie

De opgedane kennis zal verspreid worden door middel van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en via het onderwijs binnen de Faculteit Gezondheidszorg. De ontwikkelde interventie zal, na gebleken effectiviteit, geïmplementeerd worden via diverse instellingen binnen de Nederlandse gezondheidzorg.

Samenwerking

Binnen M-ACZiE wordt er samengewerkt met de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het UMC Utrecht. Daarnaast zullen er verschillende zorginstellingen benaderd worden voor de testfase van M-ACZiE.

Promotoren

  • Eerste promotor: prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht
  • Eerste copromotor: dr. J.C.A. Trappenburg, Universiteit Utrecht

Financiering

Dit promotieonderzoek wordt gefinancierd vanuit Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten