Loopbaanontwikkeling van het ondersteunend en beheerspersoneel

Dit is een afgerond project.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vindt het belangrijk dat de medewerkers in de organisatie zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Voor het wetenschappelijk personeel is daarvoor al beleid ontwikkeld. Dat geldt niet voor het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). De universiteit wil nu ook deze groep structureel ontwikkelingsperspectieven bieden. Daarom heeft ze het lectoraat gevraagd om daarvoor de eerste stappen te zetten.

Het onderzoek kent een tweeledige doelstelling. Enerzijds het OBP-personeel en hun leidinggevenden inspireren en motiveren om de loopbaanontwikkeling van de medewerker vorm te geven. Anderzijds aanbevelingen formuleren voor de ontwikkeling en uitvoering van het loopbaanbeleid op centraal en decentraal niveau.

Interviews

Allereerst brengen we in kaart wat er binnen de Technische Universiteit Eindhoven momenteel wordt gedaan aan de loopbaanontwikkeling van het OBP. Daartoe worden interviews afgenomen mer diverse betrokkenen. Vervolgens gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden van loopbaanontwikkeling van het OBP, zowel intern als extern. Deze voorbeelden worden gepresenteerd in een aantrekkelijk boekje, brochure of website. Als laatste stap gaan we met een aantal P&O-medewerkers, betrokken leidinggevenden en organisatieadviseurs in gesprek over de verdere ontwikkeling en uitvoering van het loopbaanbeleid voor het ondersteunend personeel. Samen komen we tot aanbevelingen die we in onze eindrapportage zullen verwoorden.

Boekje

Dit project is inmiddels afgerond. Als afsluiting is het boekje 'Wat doe jij?' verschenen. Daarin staan 13 inspirerende interviews met medewerkers en hun leidinggevenden, die 13 totaal verschillende loopbaanpaden belichten, en bieden een doorkijkje naar de keuzes en motivaties die hierachter schuil gaan. Het boekje sluit af met zeven succesfactoren voor een glansrijke carrière als OBP'er.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

Waarnemend Lector