Logoclicks: een digitaal therapieprogramma voor cognitief-linguïstische afasietherapie

Looptijd: 2016-2019
Projectcoördinatie: dr. Sabine van Eerdenbrugh (Thomas More Hogeschool Antwerpen); dr. Lizet van Ewijk (HU); dr. Karin Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam); Jan Pons (AYN Business Consultants BV).

Betrokkenen: vanuit de HU: Helene Rompen MSc, dr. Lizet van Ewijk, Verena Stolpmann MA. Vanuit Hogeschool Rotterdam: Petra Sloot MA en dr. Karin Neijenhuis. Vanuit Thomas More Hogeschool (BE): dr. Sabine van Eerdenbrugh, dr. Dorien Vandenborre. Vanuit Logoclicks: Lieke Hoppenbrouwers.

Video over het project


Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Per jaar krijgen ongeveer 10.000 mensen afasie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat frequentere en intensievere afasietherapie een positief effect heeft op het herstel van de taalvaardigheid. Hierdoor verbetert het welzijn van de persoon met afasie. Het waarborgen van frequente en intensieve individuele therapie, gebaseerd op de meest recente inzichten vanuit de literatuur, voor iedere patiënt met een afasie blijkt in de praktijk echter vaak een uitdaging.  

Met de ontwikkeling van Logoclicks ontstaat een gevalideerd online logopedie therapieplatform waarmee personen met afasie onder de professionele begeleiding van een logopedist intensief kunnen oefenen met een gepersonaliseerde therapie. De inhoud van het framework achter het online platform wordt ontwikkeld door drie samenwerkende hogescholen en is gebaseerd op de meest recente bevindingen rondom effectiviteit van interventies voor deze doelgroep. Het wordt bovendien mogelijk om de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang. De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt, waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Doel en doelgroep

De doelgroep bestaat uit: (1) geregistreerde logopedisten die personen met afasie behandelen en werkzaam zijn in een zelfstandige praktijk of verbonden zijn aan een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of afasiecentrum, en (2) personen met afasie in de revalidatiefase of chronische fase die door oefening verbetering in de taalvaardigheden willen realiseren. Logoclicks vervangt geen therapie maar voegt extra mogelijkheden toe voor plaats- en tijdonafhankelijke therapie, frequentieverhoging en personalisatie. Het doel van Logoclicks is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van personen met afasie te verbeteren.
Resultaat en producten
Na afloop van het project is een gevalideerd product ontwikkeld. Er kan ingelogd worden via een desktop, laptop of tablet met internetverbinding. De logopedist kan de moeilijkheidsgraad van de oefeningen bepalen, huiswerkopdrachten meegeven en de voortgang bespreken (op basis van opgeslagen oefeningen).

Implementatie

Het implementatieplan is in ontwikkeling. Door de digitale vorm is het platform dynamisch en kan het eenvoudig actueel gehouden worden. Therapeuten krijgen zo eenvoudig toegang tot actueel materiaal zonder dat ze daar zelf in moeten investeren. Dit is een grote stap vooruit in de behandeling van personen met afasie.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit onderzoeksinstellingen (Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg; Thomas More Hogeschool, afdeling logopedie en audiologie (BE), Antwerpen; Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Zorginnovatie), proeftuinpartners (Groepspraktijk Kompas, Schilde; Rijndam Revalidatie Centrum, Leiden; Laurens Revalidatie, Rotterdam; Sophia Revalidatie, Den Haag; Stichting Afasiecentrum Rotterdam en omstreken, Capelle aan den IJssel; Hersenletsel.nl, Velp. Deelnameverzoeken van Rijndam Revalidatie, Rotterdam en Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen), en MKB bedrijven (AYN Business Consultants B.V., aanvrager en projectleider/penvoerder; YipYip, technische ontwikkeling). Verder worden beroepsverenigingen gevraagd de prototypes te beoordelen (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie; Vlaamse Vereniging voor Logopedisten; Vereniging Klinisch Linguïsten).

Betrokken lectoraat: Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Link: http://www.logoclicks.nl/

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat