Lof der Zichtbaarheid. De kracht van podiumkunst in het werken aan ruimte voor anders zijn

Looptijd: 2012-2013
Status: Afgerond

Kenniscentrum: Sociale Innovatie; Bijzonder Lectoraat participatie Zorg en ondersteuning i.s.m. bijzonder lectoraat Kwartiermaken
Betrokken lector: Doortje Kal en Jean-Pierre Wilken
Betrokken onderzoekers: Toinette Loeffen
Betrokken opleidingen: CMV

Wat eraan vooraf ging

Onderzoeksproject Kunst Inclusief (2008 – 2010) en publicatie Erkend talent met symposium (2010)

Eén van de aanbevelingen

Het verbeteren van zichtbaarheid door meer inclusieve podia waar mensen met speciale wensen inclusief mee kunnen doen en waar hun talenten gezien en erkend kunnen worden, wordt in samenwerking met het bijzonder lectoraat Kwartiermaken van de Hogeschool Utrecht verder uitgewerkt en onderzocht. In het lectoraat Kwartiermaken wordt op verschillende manieren gewerkt aan ruimte voor anders-zijn,door het bevorderen van een maatschappelijk klimaat waarin meer mogelijkheden in de vorm van een gastvrije ruimte ontstaan voor mensen met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke beperking of anderen die met uitsluiting te maken hebben. Artistieke producties bieden creatieve kansen.

Als vervolg op Kunst Inclusief en in het kader van bijzonder lectoraat Kwartiermaken zijn 5 kritische dialogen ontwikkeld. Daarnaast zijn er twee projecten met respectievelijk Special Arts en de Vrede van Utrecht onder de naam Lof der Zichtbaarheid georganiseerd.

Symposium en festival

Special Arts en de Hogeschool Utrecht organiseren een podium en mogelijkheden tot ontmoeting en dialoog voor mensen met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke of andere beperking die met uitsluiting te maken hebben.
Doel: Mensen met een beperking zullen voor een breed publiek op de Hogeschool Utrecht hun talenten tonen. Onder de noemer: de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn krijgen kunstenaars met handicap de kans zich te empoweren. Er wordt kennis gedeeld en het publiek wordt uitgenodigd door ontmoeting, dialoog en workshops te reflecteren op relevante thema’s.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Participatie en inclusie

Relevantie voor het onderwijs

Bijdragen aan een inclusieve Samenleving

Consortium/projectpartners

 • Doortje Kal, lector kwartiermaken - werken aan ruimte voor anders-zijn - bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht
 • Toinette Loeffen, onderzoeker, facilitator en projectleider lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning.
 • Vrede van Utrecht
 • Tine Veldhuizen Special Arts
 • Robbert Baars (theaterexpert en ervaringsdeskundige met oog voor mensen met speciale wensen, tot voor kort werkzaam bij Kunstfactor).
 • Margot de Jong (artistiek leider van Theater Totaal), Thea de Waal (manager Jans Pakhuys en Theater Totaal)
 • Kees van Meel (dichter, theaterrecensent)
 • Joke Menssink (expert podiumkunsten/ theater, coördinator pilotcursus De kunst van de beperking voor kunstvakdocenten die met deze doelgroep willen werken)
 • Vicky Pronk  (antropoloog en econoom; Borging Lof der zichtbaarheid en programmering bij midzomerweekend juni 2013 vanuit de Vrede van Utrecht)
 • Ria de Ridder (productiecoördinator Artiance)
 • Zegert de Zeeuw (afgevaardigde Vereniging Ongekend Talent)

Resultaat/producten

Theaterfestival en een beeldverslag Lof der Zichtbaarheid

Implementatie

Onderwijs

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat