Littekens na (preventieve) mammachirurgie: niet-chirurgische preventieve en curatieve interventies

Looptijd: december 2017 – december 2021
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: Kristel Everaars

SCARS: Scars after (preventive) breast cancer surgery: non-surgical preventive and curative interventions

Kristel Everaars heeft voor dit promotieonderzoek een HU voucher toegekend gekregen per 1 december 2017 voor de duur van 4 jaar. Het onderzoek valt binnen het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie (IZF) en het kenniscentrum gezond en duurzaam leven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Radboudumc, afdeling plastische chirurgie.

Maatschappelijke relevantie en relevantie beroepspraktijk

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 14.000 vrouwen de diagnose borstkanker; wat neerkomt op 1 op de 7 vrouwen. Dankzij vroegere detectie en verbeterde behandeling is 89% van hen 5 jaar na de diagnose nog in leven. Verbeterde overlevingskansen en lange termijn focus onderstreept het belang van een goede kwaliteit van leven, echter wordt deze beïnvloedt door psychosociale en lichamelijke klachten, waaronder littekenklachten. Paramedici, waaronder huidtherapeuten, kunnen te maken krijgen met vrouwen die last hebben van hun littekens na mammachirurgie. Echter is er vanuit de wetenschappelijke literatuur nog weinig bekend over de aard en ernst van deze klachten en hoe we deze klachten kunnen verminderen of voorkomen.Doel en inhoud van de studie
Het doel van deze studie is een bijdrage leveren aan de evidence based niet-chirurgische littekenmanagement; om zo de litteken kwaliteit en de daaraan gerelateerde kwaliteit van leven van vrouwen na (preventieve) mammachirurgie te verbeteren. De vraagstelling die tijdens dit promotietraject centraal staat is:

In hoeverre hebben preventieve en curatieve niet-chirurgische interventies een toegevoegde waarde in de behandeling van littekens na mammachirurgie in de verschillende fasen van wondgenezing?

De eerste stap in deze studie is gemaakt, 25 vrouwen na borstkanker zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de littekens na borstkanker. Onderzocht wordt in hoeverre de littekens impact hebben hun kwaliteit van leven. Aansluitend zullen de uitkomsten hiervan worden gekwantificeerd aan de hand van een vragenlijst. Parallel hieraan wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar mogelijke niet- chirurgische preventieve en curatieve interventies voor littekens. Vervolgens wordt samen met de beroepspraktijk naar de ontwikkeling van een behandelprogramma toegewerkt om dit uiteindelijk, in de laatste fase van dit promotieonderzoek, te toetsen in de praktijk. 

Relevantie voor het onderwijs

Studenten van de opleiding Huidtherapie participeren in de vorm van stage op maat, afstudeeronderzoek of een honourstraject. Studenten van de Multidisciplinaire Minor Oncologie participeren in een praktijkgerichte onderzoeksstage in verschillende onderzoeksprojecten.

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat