Leidraad schuldpreventie

Het Lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht (HU) heeft acht effectieve interventies om schulden te voorkomen samengebracht in de zogeheten ‘Preventiebundel’. Effectieve vormen van schuldpreventie zijn onder meer: een budgetcursus, thuisadministratie door vrijwilligers, voorlichting op scholen en het vroeg signaleren van huurschulden. Het lectoraat heeft hieraan gewerkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In de afgelopen jaren heeft schuldpreventie een grote vlucht genomen. Naarmate interventies op meer plekken worden ingezet, groeit de vraag naar de effectiviteit daarvan en de beste manier om die interventies uit te voeren. Daarover bestaat vooralsnog weinig kennis. Professionals en vrijwilligers die in actie komen, delen nauwelijks hun ervaringen. Daarom heeft het ministerie van SZW het HU-lectoraat van Nadja Jungmann gevraagd de kennis uit de praktijk te bundelen.

Om zo’n bundeling mogelijk te maken, hebben de HU-onderzoekers professionals geïnterviewd die vaak een bepaalde interventie hebben ingezet. Ook waren er diverse bijeenkomsten waarop deze professionals hun kennis konden delen.

Budgetcurus

De ‘Preventiebundel’ noemt onder meer de budgetcursus een effectieve methode van schuldpreventie. Daarin leren deelnemers (weer) grip te krijgen op de eigen administratie. Lange tijd lag bij dit soort cursussen de nadruk op het aanleren van vaardigheden, zoals het maken van een budgetplan. Maar de laatste jaren werd uit onderzoeken steeds duidelijker dat het gedrag op financieel gebied veel belangrijker is om schulden te voorkomen. De HU-bundel adviseert om bij deze cursus veel ruimte te geven aan het eigen verhaal van de cursist, want de mensen raken het meest gemotiveerd door de beweegredenen die ze zelf bedenken en uitspreken.

Hulp van een vrijwilliger

Bij mensen die uit hun omgeving geen hulp kunnen krijgen, biedt een vrijwilliger uitkomst. Die helpt bij het ordenen van de papieren en het regelen van zaken, zoals het aanvragen van toeslagen en het regelen van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Voorlichting op scholen is ook belangrijk, want goede financiële educatie aan jongeren kan geldproblemen voorkomen. Denk aan losse modules waar leerlingen over discussiëren, films en serious games. De HU-onderzoekers adviseren om deze lessen in te bedden in het brede lesprogramma.

Het vroeg signaleren van huurschulden is ook zeer relevant. De HU-bundel adviseert om bij de eerste maand huurachterstand direct in actie te komen.

Meer informatie

Meer weten? U kunt de ‘Preventiebundel’ lezen. Of stuur een mailtje naar HU-onderzoeker marc.anderson@hu.nl.
Wilt u meer weten over het lectoraat van Nadja Jungmann? Ga dan naar http://schuldenenincasso.nl.

Schulden en Incasso

Schulden en Incasso

Over het lectoraat