Learning and teaching in a complex world (Leren en docent-zijn in een complexe wereld)

Looptijd: december 2017 – december 2021
Status: lopend
Kenniscentrum: Leren en Innoveren
Lectoraat: Normatieve Professionalisering
Betrokken lector: Prof. dr. C. Bakker
Betrokken onderzoekers: Koen Wessels Msc

Projectbeschrijving

Vind plaats tegen de achtergrond van de onderwijsambitie van De Bildung Academie, waarvan de onderzoeker initiatiefnemer is, om op relevante wijze betrokken te zijn op de persoonlijke, maatschappelijke en ecologische uitdagingen en vragen van deze tijd (passende participatie). Bouwt voort op de verschijning in wetenschappelijke kring en praktijkomgeving van een complexivistisch, holistisch bewustzijn, waarin kenmerken als geneste structuren, onderlinge verbondenheid, dynamiek, fractaalpatronen en multiperspectiviteit centraal staan. Overeenkomstig ontstaat een beeld van persoonlijke, maatschappelijke en ecologische uitdagingen en vragen als ‘wicked’ en de realisatie dat (de ambitie van) passende participatie van het onderwijsbestel hieromtrent niet rechttoe rechtaan is en fundamentele vragen oproept. Om in het zo ontstane speelveld meer wegwijs te worden focust het onderzoek zich op het verkennen van bijpassende: (1) stellingen over de aard van leren, (2) perspectieven op de rol van de docent, en (3) complementaire uitdagingen en behoeften van de docent.

Wetenschappelijke relevantie

Verbind de vaak onafhankelijke onderzoeksfoci op persoonsvorming, socialisering/burgerschap en duurzaamheidsonderwijs en biedt theoretische onderbouwing voor die verbinding. Verrijkend in het huidige onderwijsonderzoek door een fundamentele focus aan te brengen waar die veelal onderbelicht is geweest ten opzichte van een instrumentele focus, dat wil zeggen: focus op visie en onderliggende theoretische perspectieven en assumpties. Voorziet de zoektocht naar de rol van de docent van wetenschappelijke body door de vraag expliciet te verbinden aan zowel intentionaliteit (appropriate participation rondom wicked problemen en vragen), theorie (complexivistisch / holistisch bewustzijn, de aard van leren) als specifieke contexten (praktijkervaringen, docent-interviews). Transdisciplinair, holistisch karakter.

Praktische relevantie

Biedt verdieping op en integratie van actuele vernieuwingsimpulsen in het onderwijsveld gericht op persoonsvorming, burgerschapsonderwijs, duurzaamheidsonderwijs. Toepasbaar door een focus op de rol van de docent en daarin een gecombineerde focus op generieke en bijzondere/specifieke kennis (bv lerarenopleidingen, leven lang leren voor docenten). Verrijkend voor onderwijsprofessionals in hun doorgaande individuele en gezamenlijke oriëntatieprocessen. 

Consortium/projectpartners

Bildung Academie

 

Normatieve professionalisering

Normatieve professionalisering

Over het lectoraat