Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding

Dit project onderzoekt de relatie tussen persoonlijke oriëntaties van studenten en hun studierendement. Het doel is het ontwikkelen van vraaggestuurde didactiek en begeleiding. De verwachting is dat het studierendement stijgt als het onderwijs beter afgestemd wordt op individuele studenten.

Onderwijs afstemmen op persoonlijke oriëntatie

Hogeschool Utrecht (HU) wil docenten en studiebegeleiders inzicht geven in en beter bewust maken van de diversiteit in de studentenpopulatie. Door studenten te segmenteren op motivationele factoren (behoeften, motivatie en studiehouding) kunnen onderwijsteams vraaggestuurde didactiek en begeleiding ontwikkelen. Werkvormen, toetsing, didactiek en individuele begeleiding worden dan afgestemd op de persoonlijke oriëntatie van studenten. De verwachting is dat hun studierendement daardoor stijgt.

Achtergrond, persoonlijke oriëntatie, beleving, studiehouding

Het project voegt diverse soorten data samen in een database en analyseert de data. Het gaat om bestaande studentdata over achtergrond, motivatie, competenties, deelname en studierendement. Deze data worden aangevuld met uitkomsten van een vragenlijst naar persoonlijke oriëntaties van studenten. Bij een studentenpanel wordt periodiek informatie verzameld over beleving van het onderwijs, motivatie, studiegedrag en studiehouding.

Effecten op studierendement en studiehouding

Met deze tool voor learning analytics kan de HU (de effecten op) studierendement, studiegedrag en onderwijsbeleving van studenten uit de verschillende segmenten monitoren en evalueren. Periodieke rapportages bieden docententeams een rijk inzicht in de belevingswereld van studenten. Op basis daarvan kunnen zij vraaggestuurd onderwijs ontwikkelen en studenten beter individueel benaderen.

De resultaten van het project komen beschikbaar voor het gehele hoger onderwijs.

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat